Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

6 januari

De Heilige Theofanie van onze God en Redder Jezus Christus

APOSTEL

Pericoop 302-a (Titus 2 : 11-14; 3:4-7)

Lezing uit de brief van Paulus aan Titus,

Mijn kind Titus, verschenen is Gods genade tot heil van alle mensen; het leert ons de goddeloosheid en de wereldse verlangens te verloochenen en in de huidige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, als mensen die de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder Jezus Christus, verwachten. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, om ons te verlossen van alle wetteloosheid en voor Zich een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken. Maar toen de mildheid en mensenliefde van God, onze Redder, verscheen, heeft Hij ons gered, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Redder, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden van het eeuwige leven waar wij op hopen.

EVANGELIE

In de Metten: Mc – pericoop 2-a (Mc 1 : 9-11)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd kwam Jezus uit Nazaret dat in Galilea ligt naar de Jordaan, om door Johannes gedoopt te worden. En meteen toen Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemelen openscheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon in Wie Ik Mijn welbehagen heb.

In de Liturgie: Mt – pericoop 6 (Mt 3 : 13-17)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om Zich door hem te laten dopen. Deze echter trachtte Hem te weerhouden en zei: ‘Ik behoor eerder door U gedoopt te worden, en komt U tot mij?’ Maar Jezus antwoordde hem en zei: ‘Laat het geschieden, want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.’ Toen liet hij Hem begaan. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij terstond uit het water. En zie, de hemelen openden zich en Hij zag de Geest Gods als een duif nederdalen en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemel sprak: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik mijn welbehagen heb.’

Gegevens

Datum:
6 januari
Evenement Categorie:

Geef een reactie