Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

31 mei

Maandag in de 5e week van Pascha

APOSTEL

Pericoop 30 (Hand 12 : 12-17)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen toen het tot Petrus doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje, dat Rhodé heette, naar toe om te horen wie er was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar: je bent niet goed wijs! Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen; en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun dat zij zwijgen moesten, en hij vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had en zei: Vertel dit aan Jakobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats.

EVANGELIE

Jh Pericoop 32 (Jh 8 : 42-51)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer zei tegen de Joden die bij Hem gekomen waren: ‘Als God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en van Hem ben ik gekomen; want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij niet kunt luisteren naar Mijn woord. Gij hebt de duivel tot vader, en gij wilt doen wat uw vader begeert. Hij was een mensenmoordenaar vanaf het begin en staat niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugens verkondigt, spreekt hij vanuit zijn eigen aard, want hij is een leugenaar en de vader daarvan. Maar Mij gelooft gij niet, omdat Ik de waarheid spreek. Wie van u kan zonde in Mij aanwijzen? Maar als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort gij ze niet, omdat gij niet uit God zijt.’ De Joden antwoordden daarop en zeiden tegen Hem: ‘Zeggen wij niet terecht, dat gij een Samaritaan zijt en door een demon bezeten?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ben niet door een demon bezeten, maar Ik eer Mijn Vader, en gij onteert Mij. Maar Ik zoek Mijn eer niet. Er is Iemand anders Die Mijn eer zoekt en Hij oordeelt. Amen, amen, Ik zeg u: Als iemand zich aan Mijn woord houdt, zal hij zeker de dood niet zien in eeuwigheid.’

Gegevens

Datum:
31 mei
Evenement Categorie: