Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

27 mei, 2021

Donderdag in de 4e week van Pascha 

APOSTEL

Pericoop 26 (Hand 10 : 34-43)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen nam Petrus het woord en zei: in waarheid zie ik in dat bij God geen aanzien des persoons bestaat; maar dat in ieder volk degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig is. Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heer van allen. Gij weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, en hoe Hij het land is doorgegaan, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben Hem gedood door Hem aan een hout te hangen. God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan. En Hij heeft ons bevolen aan het volk te verkondigen en te betuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot rechter over levenden en doden. Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door Zijn Naam.

EVANGELIE

Jh pericoop 29 (Jh 8 : 12-20)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer zei tegen de Joden die bij Hem gekomen waren: ‘Ik ben het Licht der wereld, Wie Mij volgt, zal zeker niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben.’ De Farizeeën zeiden tegen Hem: ‘Gij getuigt van uzelf; Uw getuigenis is niet waar.’ Jezus antwoordde en zei tegen hen: ‘Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heen ga; maar gij weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand; en als Ik oordeel, dan is Mijn oordeel waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik ben samen met de Vader die Mij gezonden heeft. En ook in uw Wet staat geschreven, dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben het die over Mijzelf getuig, en de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt over Mij.’ Zij zeiden tegen Hem: ‘Waar is Uw Vader?’ Jezus antwoordde: ‘Gij kent noch Mij, noch Mijn Vader. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook Mijn Vader kennen.’ Deze woorden sprak Jezus in de schatkamer, terwijl Hij onderricht gaf in de tempel; toch greep niemand Hem, want Zijn uur was nog niet gekomen.

Gegevens

Datum:
27 mei, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie