Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

19 mei

Woensdag in de 3e week van Pascha

APOSTEL

pericoop 19 (Hand 8:18-25)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen, toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan, en zei: ‘Geef ook mij deze macht, opdat eenieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt.’ Maar Petrus zei tegen hem: ‘Laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat gij dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt! Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u vergeven wordt. Want ik zie dat gij zo bitter zijt als gal en een kluwen ongerechtigheid.’ Maar Simon antwoordde en zei tegen hen: ‘Bidt gij voor mij tot God, opdat mij niets overkomt van wat gij gezegd hebt.’ Toen zij dan getuigd hadden van het Woord van de Heer en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het Evangelie in veel dorpen van de Samaritanen.

EVANGELIE

Jh pericoop 21 (Jh 6 : 35-39)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer zei tegen de Joden die in Hem geloofden: ‘Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar Ik heb u gezegd, dat Gij niet gelooft, ook al hebt gij Mij wel gezien. Ieder die de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik zeker niet verwerpen. Want Ik ben vanuit de hemel neergedaald, niet om Mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van allen die Hij Mij gegeven heeft, niemand verloren laat gaan, maar hen doe opstaan op de laatste dag.’

Gegevens

Datum:
19 mei
Evenement Categorie: