Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

13 mei, 2021

Donderdag in de 2e week van Pascha

APOSTEL

Pericoop 12 (Hand 4: 23-31)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen toen de apostelen vrijgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichtten alles wat de overpriesters en oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heer! Gij zijt het Die de hemel, de aarde, de zee en al wat erin is, gemaakt hebt, en Die bij monde van David, Uw dienaar, gezegd hebt:
Waarom zijn de heidenen in opstand, overdenken de volken ijdelheid?
De koningen der aarde staan in slagorde en de heersers scholen samen tegen de Heer en tegen Zijn gezalfde.
Want, in waarheid, tegen Uw heilige dienaar Jezus, Die Gij gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat Uw hand en Uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Heer, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienaren met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilige dienaar Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.

EVANGELIE

Jh pericoop 16 (Jh 5 : 24-30)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer zei tegen de Joden die tot Hem gekomen waren: ‘Amen, amen, Ik verzeker u: Wie naar Mijn woord hoort en in Hem gelooft, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en hij komt niet in het oordeel, maar is vanuit de dood overgegaan naar het leven. Amen, amen, Ik verzeker u: Het uur komt en is nu aangebroken, dat de doden de stem van de Zoon Gods zullen horen, en dat wie ernaar luisteren, zullen leven. Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven in Zichzelf te hebben. En Hij heeft Hem gezag gegeven om ook gericht te houden, omdat Hij de Mensenzoon is. Verwonder u daar niet over; want het uur komt, dat allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan; die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ten oordeel. Ik kan uit Mijzelf niets doen. Ik oordeel zoals Ik hoor, en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.’

Gegevens

Datum:
13 mei, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie