Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

30 december, 2020 - 31 december, 2020

APOSTEL

pericoop 323 (Hebr 10 : 1-18)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige goederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt.
Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt Gij niet gewild en hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God.
Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: ‘Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten’, zegt de Heer: ‘Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken.’
Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

EVANGELIE

Mc – pericoop 51 (Mc 11 : 22-26)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

De Heer zei: ‘Heb geloof in God. Amen, Ik verzeker jullie: Wanneer iemand tegen deze berg zou zeggen: “Hef je op en werp je in zee”, en niet zou twijfelen in zijn hart, maar geloven dat wat hij zegt zal gebeuren, dan zal gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik jullie: Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen. En wanneer je staat te bidden, vergeef het dan als je iets tegen iemand mocht hebben, opdat jullie Vader Die in de hemelen is, ook jullie je overtredingen vergeeft. Maar als jullie niet vergeven, zal ook jullie Vader Die in de hemelen is, jullie overtredingen niet vergeven.’

Gegevens

Begin:
30 december, 2020
Einde:
31 december, 2020
Evenement Categorie: