Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

10 december, 2020 - 11 december, 2020

De heilige martelaren Menas, Hermogenes en Eugrafos, ter dood gebracht in 308. Menas was senator, een geleerde uit Athene, die in het geheim christen was. Hij had de opdracht zijn grote welsprekendheid te gebruiken om in Alexandrië in het openbaar tegen de christenen te disputeren, maar keizer Maximinus kreeg van zijn spionnen te horen dat Menas juist bezig was met het maken van bekeerlingen; daarom zond hij Hermogenes, een officier uit zijn lijfwacht in wie hij vertrouwen had, naar Alexandrië om Menas’ werk de doorkruisen. Hermogenes vond dit een vervelende opdracht maar tijdens zijn reis zag hij in een droom drie stralende verschijningen die hem verzekerden dat hij groot voordeel zou trekken uit deze reis.
Toen Hermogenes in Alexandrië was aangekomen, kreeg Menas een oproep om zich in een openbare bijeenkomst in het circus te verantwoorden over wat hij geloofde. Hij gaf een langdurige uiteenzetting echter zonder veel resultaat, want Hermogenes liet Menas heftig martelen. Maar de heldhaftige wijze waarop deze de martelingen verduurde gaf achteraf zoveel kracht aan zijn woorden dat Hermogenes overtuigd raakte en zich door Menas liet onderrichten.
Hermogenes werd gedoopt, deelde wat hij bezat uit aan de armen, en begon zelf bekeerlingen te maken. Hierop kwam de keizer zelf naar Alexandrië. Hij liet zowel de een als de ander gevangen nemen, martelen en ter dood brengen. Eugrafos, de knecht van Menas, had zich bij zijn meester aangesloten om Christus te belijden, en werd eveneens ter dood gebracht.
Menas is nog steeds een van beroemdste heiligen van Egypte, en zijn verschijning aan de Duitsers in de laatste oorlog bracht een beslissende wending in de beroemde tankslag bij het naar Menas genoemde El Alamein, waardoor de Engelsen uit een penibele situatie werden gered. Zij hebben ook gezorgd dat het verwoeste heiligdom van Menas werd herbouwd.

De heilige Joasaf, bisschop van BeIgorod‚ 1705-1754. Hij was achtereenvolgens monnik en hegoumen, en in 1748 bisschop van Belgorod. Hij is in vrede ontslapen in 1754.

De heilige Gemellos van Paflagonië had keizer Juliaan bij diens doorreis scherp terechtgewezen om zijn wreedheid. Hij moest gruwelijke folteringen ondergaan, en nadat hem de huid was afgestroopt werd hij te Edessa gekruisigd in 361.

De heilige Thomas Defourkinos was monnik‚ vanaf zijn jeugd en werd overste van het GaloIiktos-klooster in Bithynië. Later trok hij zich daar terug in de woestijn, 10e eeuw.

De heilige Johannes, vorst van Servië, met zijn ouders Stefanos en Angelina, in de 15e eeuw. (De heilige Angelina wordt ook gevierd op 30 juli.)

De heilige Miltiades (Melchiades)‚ paus van 310 tot 314. Hij heeft een matigende rol gespeeld in het Donatisten-schisma en is gestorven op 10 januari 314. Zijn lichaam ligt op de begraafplaats van Callixtus.
Tijdens zijn pontificaat behaalde Konstantijn de beslissende overwinning over zijn mede-keizer Maxentius bij de MiIvi-brug ten noorden van Rome, op 28 oktober 312. Het volgend jaar gaf hij door het edict van Milaan aan de christen-kerk gelijke rechten als aan de heidense religie, en bracht daarmee de bevrijding uit een eeuwenlange vervolging. Zijn paleis in Rome, het Lateraan, schonk hij als verblijf voor de bisschop van Rome, en als zodanig doet het dienst tot op de dag van vandaag.

De heilige maagd-martelares Eulalia en haar dienstmeisje Julia in Merida (Spanje) tijdens de vervolging van Diokletiaan. Eulalia trok toen de vervolging uitbrak hevig verontwaardigd naar de rechter om zich aan te geven als christen; het kleine afgodenbeeld dat voor het gerecht stond opgesteld smeet zij omver en zij vertrapte de offerande die ervoor was neergelegd. In haar drift spuwde zij de rechter in het gezicht Eulalia werd op de pijnbank en aan een kruis verscheurd en met vuur gemarteld tot zij gestorven was, in het jaar 304, 14 jaar oud. Een sneeuwvlaag bedekte toen haar naakte lichaam, Julia werd eveneens gedood.
De gedachtenis van de heilige Eulalia wordt ook gevierd op 12 februari en 22 augustus.

Ook nog op deze dag de heilige martelaren Theoteknos, Marianos en Eugenios; de priester Carpophorus met de diaken Abundius onder Diokletiaan; en Mercurius en zijn medesoldaten onder Licinus op Sicilië.

Eveneens op deze dag de heilige Sandos, bisschop van Vienne, 7e eeuw; Ediba, bisschop van Soissons, 5e eeuw; en Gausbert, bisschop van Cahors, 906.

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

Gegevens

Begin:
10 december, 2020
Einde:
11 december, 2020
Evenement Categorie: