Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

13 maart

De heilige Ansewinus, bisschop van Camerino in Toscanië, zijn geboorteplaats. Nadat hij priester was gewijd, trok hij zich in de eenzaamheid terug als kluizenaar. Maar hij werd daaruit weggeroepen om de biechtvader te zijn van keizer Lodewijk. In 822 werd hij tot bisschop benoemd van Camerino. Hij bestuurde zijn diocees met grote wijsheid en door zijn vooruitziende maatregelen hielp hij de bewoners door een tijd van grote hongersnood heen. Er was een sterke liefdesband gegroeid tussen hem en zijn kudde, en toen hij op reis dodelijk ziek werd, werd hij verteerd door angst dat hij de zijnen niet terug zou zien. Zo ziek als hij was, liet hij zich op een paard zetten en boven zijn laatste krachten uit kwam hij naar Camerino. Hij had nog net de tijd om zijn haastig samengestroomde kudde de laatste zegen te geven voor hij overleed, in 840.

De heilige Gerald, een engelsman die bisschop werd in Ierland nadat hij eerst monnik en abt was geweest in Lindisfarne. Zelf stichtte hij toen nog een mannen- en een vrouwenklooster, waarvan zijn zuster Segretia abdis werd. Hij is gestorven in 732.

De heilige Mochoëmoc, abt van Liathmor, was een kloosterkind. Hij stichtte het naar hem genoemde klooster dat door zijn heilig leven zulk een vlucht nam dat er een stad ontstond van dezelfde naam. Hij is gestorven in 655.

De heilige Kennoqua was het enig kind van rijke ouders. Als erfdochter was zij dus een veel gevraagde partij, ook al door haar zacht en bescheiden karakter. Maar zij wilde zich geheel wijden aan de dienst van God en trad daarom in het klooster in het graafschap Fife. Haar innig gebedsleven maakte haar tot een sterke religieuze persoonlijkheid en er gebeurden wonderlijke dingen in antwoord op haar gebed. Zij bereikte een hoge leeftijd en is gestorven in 1007.

De heilige Ruderick, priester van Cabra (bij Cordova) en Salomon, inwoner van die stad, ten tijde van de Moorse overheersing. Ruderick had twee broers, waarvan de ene moslim geworden was, en die zulk een ruzie met elkander hadden dat het op moord en doodslag uitliep. Ruderick wierp zich tussen de vechtenden maar kreeg van beide kanten zulke klappen dat hij bewusteloos neerviel. De moslim liet zijn bewusteloze broer in een draagkoets de stad ronddragen, terwijl hij er zelf naast liep en aan ieder die het maar horen wilde, vertelde dat zijn broer de priester, nu ook moslim geworden was, dus dat hij zich nergens voor hoefde te schamen. Toen Ruderick weer tot zichzelf kwam, wist hij te ontsnappen en ging naar zijn huis.
Toen hij gewoon als christen verder leefde, werd Ruderick voor de kadi gebracht, die hem beschuldigde van afvalligheid van de islam. Rudericks verontwaardigd protest werd niet geloofd en om hem tot andere gedachten te brengen werd hij in de smerigste gevangenis geworpen die bestemd was voor vadermoordenaars. Daar trof hij Salomon, een christen die van hetzelfde delict beschuldigd was. Zij vonden steun aan elkander om vol te houden, en werden daarom van elkaar gescheiden, maar dit had niet het gewenste resultaat. Tenslotte werden beiden onthoofd in 857.

Ook nog op deze dag de heilige martelaren: Alexander, priester in Makedonië, onthoofd in 310; Christina, gedood in Perzië, 4e eeuw; Afrikanos, Publios en Terentios, gemarteld en onthoofd, 3e eeuw; Sabinos (Abibos), verdronken in Egypte in 287; Makedonios met zijn vrouw Patricia en zijn dochter Modesta te Nikomedië; en Theusetas met zijn zoon Horres, Theodora, Nymfodora, Markos en Arabia, die verbrand zijn te Nicea.

Eveneens op deze dag de heilige Publios, bisschop van Athene, 2e eeuw; Aninas, monnik; Melaine, bisschop van Troyes, 390; Piëntus, bisschop van Poitiers, 564; Vincentius, monnik te Magny, 7e eeuw; en Maflea, abdis van Saint Dié, 7e eeuw.

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

teksten samengesteld door archimandriet Adriaan – eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna – eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.

Gegevens

Datum:
13 maart
Evenement Categorie: