Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

25 december, 2020 - 26 december, 2020

De Geboorte in het Vlees van onze Heer en God en Verlosser.
Een oude verkondiging luidt: In het jaar 5199 na de schepping der wereld, toen God in den beginne hemel en aarde schiep; het jaar 2957 na de zondvloed; 2015 jaren na de geboorte van Abraham; het jaar 1510 na Moses en de Uittocht van het volk Israël uit Egypte; het 1032ste jaar na Davids zalving tot koning; in de 65ste jaarweek van Daniëls voorspelling; de 154ste Olympiade; het 752ste jaar na de stichting van de stad Rome; het 42ste jaar der keizerlijke regering van Octavianus Augustus, terwijl de gehele wereld in vrede was; in het 6e tijdvak der wereld, wordt Jezus Christus, Die van eeuwigheid God, en de Zoon van de eeuwige Vader was, om de wereld te heiligen door Zijn allergoedertierenste Komst, nadat Hij ontvangen was van de Heilige Geest en er negen maanden na Zijn Ontvangenis verlopen waren, te Bethlehem van Juda uit de Maagd Maria als mens geboren.
11 Op het hoogtepunt van zijn macht had Caesar (keizer) Augustus, die regeerde van 30 vóór Christus tot 14 ná Christus, vrijwel alle volkeren van de toenmaals bekende wereld onder zijn bestuur gebracht. Ter verhoging van de efficiëntie organiseerde hij daarom een uitgebreide volkstelling. Deze menselijke dwang werd reeds tevoren opgenomen in het heilsplan van God, zodat hiermede een aantal profetieën tot hun vervulling kwamen, zoals die in het Evangelie worden opgenoemd. In Israël werd bevel gegeven dat ieder zich moest laten inschrijven in het register van de plaats van zijn afkomst. Als afstammelingen van David moesten Maria en Jozef dus naar Bethlehem, ondanks het feit dat zij hoogzwanger was.
Er is een prachtige legende, vermeld in het Proto-Evangelie van Jakobos, waarin vermeld wordt hoe heel de natuur ahw. de adem inhield in afwachting van de Geboorte van God als mens op deze aarde. “De heilige Jozef had Maria ondergebracht in de grot, de stal van de os en de ezel, en haastte zich om een vroedvrouw te gaan zoeken. En hij zag hoe vogels stil hingen in de lucht, dat mens en dier onbeweeglijk werden vastgehouden, dat het water in de beken in golven vastgevroren scheen…” De stroom van de tijd, die zich onophoudelijk voortspoedt van geboorte naar sterven, werd onderbroken tijdens die diepe verwachting, want de Eeuwig Zijnde trad nu binnen in het hart van de geschapen tijd. De geschiedenis der mensheid werd vanaf dit ogenblik gescheiden in een tijd vóór, en een tijd ná Christus en de verwachting van al het geschapene kreeg luisterrijk stem in de lofzang van de engelen.
In de eerste eeuwen werd de Geboorte samen gevierd met Theofanie‚ de Doop des Heren. De vroegste vermelding van een apart Kerstfeest dateert van 325, maar 25 jaar later werd Kerstmis in West-Europa algemeen gevierd. De heilige Johannes Chrysostomos zette zich in voor de verbreiding van dit feest in het Oosten, en in 386 meldt hij dat het gevierd werd in Antiochië. Het feest kreeg de rang van een driedaags “Pascha”.
We gedenken ook de verering van de Wijzen: Melchior, Kaspar en Balthasar, en de herders in Bethlehem die de wacht hielden bij hun kudden en de Heer gingen zoeken.

De heilige Anastasia de Oudere, ter dood gebracht in Sirmium (in het huidige Servië), tijdens de vervolging van Nero of van Valerianus. Haar relieken zijn overgebracht naar Constantinopel in de Opstandingskerk (Anastasis).

De heilige Adalsendis was de jongste dochter van de heilige Adalbald, en nadat deze vermoord was, trad zij met haar moeder in het klooster van Marchiennes in Henegouwen, waar zij stierf op het eerstvolgende kerstfeest in 678.

Ook nog op deze dag de heilige martelaren de hegoumen Jona met 50 monniken van het Tryfon-klooster met 65 anderen gedood door de Zweden, in 1590.

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

teksten samengesteld door archimandriet Adriaan – eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna – eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.

Gegevens

Begin:
25 december, 2020
Einde:
26 december, 2020
Evenement Categorie: