Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

29 april

De heilige Theognes‚ Rufos, Antipatros, Theostichos‚ Arthemas, Magnos, Theodotos, Thaumasios en Filemon‚ de negen martelaren van Kyzikos. Zij waren afkomstig uit verschillende plaatsen, maar bevonden zich juist in de stad toen er een razzia werd gehouden na een edict van de christenvervolger keizer Diokletiaan. Zij werden na verschillende folteringen onthoofd en genieten grote roem door hun wonderen.

De heilige Basilios, bisschop van Ostrog (Montenegro). Hij was afkomstig uit Herzegowina, de grensstreek bij Montenegro. Hij was een kind met een sterk godsdienstige aanleg, en zodra hij de leeftijd bereikt had ging hij naar het Moeder Gods-klooster te Treblinski, en wijdde zich geheel aan het monastieke leven. Zijn warme persoonlijkheid en diepe godsdienstigheid trokken de mensen aan, en hij werd tot bisschop gekozen van Zahum en Skendrië. Daar moest hij op twee fronten strijden, tegen de wreedheid der Turkse overheersers, en tegen de opdringerigheid der Latijnen. Daarbij had hij zijn intrek genomen in het klooster van Tvrdos‚ van waaruit hij zijn De moeilijkheden werden echter steeds groter, en toen het klooster door de Turken verwoest was, verplaatste Basilios zijn zetel naar het meer beschutte Ostrog.
Daar is hij in vrede gestorven in de 16e eeuw. Bij zijn graf geschieden talrijke wonderen tot in onze dagen. Zowel christenen als moslims zoeken zijn hulp, en elk jaar met Pinksteren komt een grote menigte ter bedevaart.
Op de ruïnes van het oude Tvrdos is later een nieuwe stichting gebouwd.

De heilige Memnon kennen wij vooral door zijn wonderen. Zijn gebed verdreef zwermen sprinkhanen, bracht water uit de rots te voorschijn in een volstrekt dor gebied, en toen hij van verre aangeroepen werd, kwam hij zeelieden te hulp die op het punt stonden in zee ten onder te gaan.

De heilige Severus, bisschop van Napels, beroemd door zijn heiligheid en wonderen. Hij heeft voor korte tijd een dode uit het graf opgewekt om een leugenachtige schuldeiser die een weduwe tot volkomen armoede dreigde te brengen, te ontmaskeren. Hij heeft ook vele kerken gebouwd.

De heilige lektor Marian en de diaken Jacobus uit Numidië waren met een opdracht op reis. Zij kwamen door de stad Muguas waar een hevige vervolging woedde, en zij zagen hoe de bisschoppen Agapius en Secundinus, die lange tijd in ballingschap hadden geleefd, werden gemarteld, terwijl een grote groep christenen in boeien naar Cirta werd gevoerd. Zij volgden hen en spraken hen moed in om standvastig te blijven tot in de dood. Ook zij werden nu gevangen genomen en gruwelijk gefolterd, en daarna weer in de gevangenis geworpen met verscheurd en uiteengerukt lichaam. Een hemels visioen verkwikte hen in een droom. Later werden zij overgebracht naar Lambessa, waar een groot gevangenenkamp was, overvol met slachtoffers. Elke dag werden er een aantal ter dood gebracht, maar er kwamen telkens nieuwe slachtoffers bij zodat er steeds plaatsgebrek was in verstikkend hete en benauwde ruimten. Onder hen bevonden zich ook de gewijde maagden Tertulla en Antonia, een 50-jarige soldaat, Emilianus, en een moeder met haar zoontjes, een tweeling. Tenslotte werden allen op één dag onthoofd.

De heilige Gundebert (Gumbert) was een edelman uit het bisdom Rheims. Zijn broer was bisschop van de stad, en hij was gehuwd met de heilige Bertha. Zij hadden geen kinderen en schonken daarom heel hun bezit aan de kerk. Ze stichtten een klooster in Rheims en een in Avesnes.
Daarna verliet Gundebert zijn vrouw en ging naar Ierland om in het klooster te treden. Toen een bende rovers het kloosterbezit was binnengedrongen, ging hij hen tegemoet in een poging hen tot rede te brengen, maar zij sloegen hem neer en doodden hem. Zijn lichaam is naar Avesnes overgebracht, waar het samen met het stoffelijk overschot van de heilige Bertha begraven ligt.

De heilige Torpes was een hofbeambte van keizer Nero, een van de groep over wie de apostel Paulos in zijn gevangenschapsbrief aan de Filippenzen schrijft: “Alle heiligen groeten u, het meest echter die uit het paleis van de keizer” (Fil. 4:22). Later werd hij gevangen genomen en na langdurige martelingen onthoofd.

Ook nog op deze dag de heilige martelaren Diodoros en de diaken Rhodopianos, die onder Diokletiaan geleden hebben te Afrodisia (Anatolië), eind 3e eeuw.

Eveneens op deze dag de heilige Senan, kluizenaar in Noord-Wales, 7e eeuw; Johannes Kaloktenes, metropoliet van Thebe; en Paulinus, bisschop van Brescia.

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

teksten samengesteld door archimandriet Adriaan – eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna – eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.

Gegevens

Datum:
29 april
Evenement Categorie: