Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

21 april

De heilige Januarius, bisschop van Beneventum, met zijn diakens Faustus (Festus)‚ Socius en Proculus, de lektor Desiderius, en ook, Eutychius en Acutius. Tijdens de vervolging van Diokletiaan in 305 werd eerst bisschop Januarius aan de zwaarste folteringen onderworpen. Bij het zien van zijn standvastigheid maakten ook Faustus en Desiderius zich als christen bekend. Zij werden in Puteoli voor de wilde dieren geworpen maar dezen wilden hen niet aanraken. Op het zien daarvan bekeerden zich nog anderen. Allen werden opnieuw gemarteld en tenslotte onthoofd. Van Januarius is het bloed bewaard gebleven, dat als een kostbare reliek in Napels wordt bewaard, en dat tijdens de plechtige gedachtenisviering nog vaak vloeibaar wordt. Verschillende malen heeft de uitgedragen reliek ook bij zware uitbarstingen van de Vesuvius de tot de stad genaderde lavastroom doen stilhouden.

De heilige Theodoros, bisschop van Perga, met zijn moeder Filippa, de voormalige afgodspriester Dioskoros en de krijgslieden Sokrates en Dionysios. Theodoros werd, nadat hij reeds vele folteringen had moeten verduren, aan een kruis geslagen en stierf na drie dagen van onnoemlijk lijden. Ook de anderen werden onder martelingen ter dood gebracht, in de 2e eeuw, tijdens de vervolging van keizer Antoninus.

De heilige Maximianos, patriarch van Constantinopel, van 431 tot 434. Nadat hij de kerk 2 1/2 jaar als een goede herder had bestuurd, is hij in vrede gestorven.

De heilige Simeon, bisschop van Seleucia, werd onder Sapor II beschuldigd van hoogverraad wegens briefwisseling met Rome. Hij weigerde de zon te aanbidden, “want deze was in rouw gedompeld toen haar Schepper en Heer stierf aan het Kruis”. Op Goede Vrijdag werd hij, met een menigte andere christenen, ter dood gebracht in 341.

De heilige Beunon abt van Glynnog, een van de drie grote kloosters in Wales, dat door hem was gebouwd, in 617, uit zijn inkomsten als kleinzoon van de koning. Deze naam kreeg het klooster pas later, een verbastering van Clunnoc, dat wil zeggen een abdij die deel uitmaakte van de hervormingsbeweging van Cluny. Het is niet meer bekend wanneer hij gestorven is.

Ook nog op deze dag de heilige martelaren Apollos, lsaäkios en Kodratos, dienaren van Keizerin Alexandra , in Nikomedië onthoofd; en de priester Arator, met Fortunatus, Felix‚ Silvius en Vitalis, in de kerker gestorven te Alexandrië.

Eveneens op deze dag de heilige Nifon, bisschop van Novgorod en monnik van het Holenklooster in Kiev.

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

teksten samengesteld door archimandriet Adriaan – eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna – eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.

Gegevens

Datum:
21 april
Evenement Categorie: