Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

17 augustus, 2021

De heilige Alypios de iconenschilder van het Holenklooster te Kiev, had dit werk geleerd van een Griekse monnik die daar op bezoek kwam. Hij heeft de kerk van het Holenklooster geheel beschilderd. Verschillende van zijn iconen zijn later door wonderen verheerlijkt. Hij is gestorven in 1114.

De heilige Eutychianos, Filippos, Kyprianos en Straton waren inwoners van Nikomedië en enthousiaste christenen. Door hun kritiek op de zedeloze toneelvoorstellingen, begon het schouwburgbezoek te dalen naarmate het aantal christenen toenam. Dit viertal werd daarvoor verantwoordelijk gesteld, en na allerlei martelingen moesten zij de vuurdood sterven, in 303.

De heilige Filippos, kluizenaar op de Jankovberg bij Ustjug. De bewoners bouwden voor hem een klooster, maar hij wilde daar geen overste worden. Hij heeft er als gewoon monnik geleefd tot aan zijn dood in 1662.

De heilige Myron uit Achaja werd onder keizer Decius als priester aangesteld in de stad Egea. Hij was een welopgevoed en alomgeëerd man, maar toen de stadsbestuurder tijdens de viering van Christus’ Geboorte de kerk binnendrong om de gelovigen te arresteren poogde Myron door luidkeels te protesteren de aandacht op zichzelf te vestigen. Hij werd daarom gevangen genomen en aan allerlei martelingen onderworpen, met de bedoeling hem van het geloof afvallig te maken en hem dan ten voorbeeld te stellen aan de andere christenen. Maar niettegenstaande de telkens terugkerende ondervragingen op de pijnbank bleef hij standvastig, en werd toen in Keryka onthoofd, in het jaar 251.

De heilige Mammas was een 12-jarige herdersjongen die de dood vond door steniging te Caesarea van Kappadocië, tijdens de vervolging van Aureliaan, rond 275.

De heilige Patroclus was een rijk burger van de stad Trikosini (Tours in Frankrijk) bekend om zijn milddadigheid voor armen en zieken. Tijdens de vervolging onder Aureliaan werd hij onthoofd.

De heilige Jacobus, een Italiaanse diaken, vergezelde de heilige Paulinus op zijn missiereizen in Northumbrië, totdat de christenkoning Edwin gevallen was in de noodlottige slag bij Hatfield‚ in 533. Paulinus nam de vlucht en het jonge christendom werd praktisch uitgeroeid.
Jacobus was echter op zijn post gebleven in York, en bracht langzamerhand weer een groep nieuwe christenen bijeen. Toen twee jaar later weer een christenkoning op de troon kwam, werd de missie opnieuw ter hand genomen, maar nu door de monniken van Iona.

De heilige Jeroen, hieromonach en martelaar te Noordwijk. Hij was een van de schotse apostelen die hier het Evangelie kwamen prediken. Hij oefende de zielzorg uit in de omgeving van Noordwijk. Daags na de het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods vielen de Noormannen binnen, die alles wat zij tegenkwamen verbrandden, en de bevolking uitmoordden. De oude priester Jeroen werd door hen gefolterd om hem van het geloof te doen afvallen. Toen zij daarin niet slaagden, werd hij onthoofd, in 857.

De heilige abt Liberatus met zijn monniken: de diaken Bonifatius‚ de hypo- diakens Servius en Rusticus, samen met Rogatus, Septimus en Maximus. Zij bewoonden een klooster te Capsa in Noord-Afrika. Tijdens de vervolging van de ariaanse koning Hunerik werden zij gevangen naar Carthago gebracht. Omdat zij de godheid van Christus niet wilden loochenen, werden zij na lange kerkerstraf ter dood gebracht, in 483.

Ook nog op deze dag de heilige martelaren: Thyrsos, Leukios‚ Koronatos en nog anderen in Caesarea van Bithynië, 3e eeuw; Paulos met zijn zuster, de maagd Juliana te Ptolemaüs in Palestina, na langdurige martelingen onthoofd in 273 (zij worden ook op 4 maart gevierd); Makarios van de Auxentios-berg, om de iconen gedood in 768; en Demetrios Nieuwe martelaar van Samarina in Epiros.

Eveneens op deze dag de heilige Eglon, kluizenaar; Mametus, monnik; en Carloman, monnik, 755.

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

teksten samengesteld door archimandriet Adriaan – eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna – eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.

Gegevens

Datum:
17 augustus, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie