Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

14 augustus, 2021

De heilige Markellos bisschop van Apamea, was afkomstig van Cyprus, waar hij een hoog staatsambt had bekleed. Hij was een besluitvaardige persoonlijkheid, en toen hij een bewust christen werd, brak hij op een radicale manier met zijn vorig leven, verliet zelfs zijn land en werd monnik in Syrië. Later werd hij gekozen tot bisschop van Apamea. Naast zijn gewone bisschopswerk toonde hij bijzondere ijver bij de uitvoering van het programma dat keizer Theodosios de Grote had opgesteld voor de vernietiging van de heidense tempels. Hij trok daartoe met een afdeling soldaten, die slag moesten leveren tegen de woedende boeren, door zijn eparchie. Hijzelf hield zich daarbij op de achtergrond, omdat hij zich moeilijk bewoog door jicht. Maar in Aulone werd hij tijdens het gevecht door de boeren overvallen en levend verbrand, in 389.
De hoofddaders werden opgespoord en de zonen van de bisschop wilden bloedwraak uitoefenen. Maar de andere bisschoppen kwamen tussenbeide en verklaarden dat Markellos’ vrienden en verwanten eerder God moesten danken omdat hij de eer van het martelaarschap was waardig gekeurd.

De heilige Micha (Micheas), een van de zogenaamde 12 Kleine Profeten, profeteerde ten tijde van de koningen Joathan, Achaz en Hizkia, tussen 750 en 700 voor Christus, en hij was dus een tijdgenoot van de profeet Jesaja. Hij was afkomstig uit de stad Morasthi ongeveer 20 km ten zuiden van Jeruzalem, en uit de stam Juda. Hij is vooral een boeteprediker en geselt de ontrouw van speciaal de leidende standen, maar hij opent tegelijk op indringende wijze het messiaanse perspectief. Het meest bijzondere is dat hij Bethlehem aanwijst als de geboorteplaats van de Verlosser.
Zijn kritiek haalde hem de woede der regeerders op de hals. Achab wilde hem laten grijpen, maar Micha wist te ontkomen naar het ontoegankelijke bergland. Achabs zoon, Joram, kreeg hem toch in handen en liet hem ophangen.

De heilige Ursikinos uit Sibentos in Opper-Illyrië. Hij was tribuun in het leger en tijdens de vervolging van Maximiaan, die keizer was van 286 tot 305, trok hij zich het lot van gevangen christenen aan. Daarom werd hij zelf als christen aangeklaagd, zwaar gefolterd en onthoofd.

De heilige Werenfried was een der elf metgezellen van de heilige Willibrord, die in 690 te Katwijk aan land gingen. Hij predikte in de streek van Medemblik, waar hij ook een priesterschool stichtte. Later werkte hij met Suitbertus en Marcellinus in de omgeving van Dorestad (Wijk bij Duurstede), vooral in het gebied tussen de grote rivieren, de Betuwe.

De heilige Eusebius, priester te Rome, bestreed paus Liberius toen deze de semi-ariaanse geloofsbelijdenis van Sirmium op bevel van keizer Konstantius getekend had. Deze legde toen Eusebius huisarrest op. Eusebius bleef sindsdien onder voortdurend gebed in zijn kamer, totdat hij na zeven maanden stierf. Hij wordt daarom soms als martelaar genoemd.

De heilige Fachnan (Fachtna) was bisschop van Ross nadat hij abt was geweest van Nieuw-Molana, een eilandje in de Blackwater-rivier. Het door hem in Ross gestichte opleidingsinstituut was gedurende lange tijd het beroemdste en meest bezochte seminarie in Ierland, ook na zijn dood. Fachnan zelf werd in zijn latere levensjaren blind en hij is gestorven rond het jaar 590.

De heilige Eberhard uit Zwaben, stond aan het hoofd van de kanunniken in de dom van Straatsburg. In 934 trok hij naar de verlaten streek in midden-Zwitserland waar de heilige Meinrad (21 januari) als kluizenaar had geleefd en vermoord was. Daar was nu bezig het klooster van Einsiedeln te ontstaan, dat vooral door de overtuigende heiligheid van Eberhard, vele monniken trok. Zijn rijkdommen gebruikte hij om aldaar de kerk van de heilige Moeder Gods te bouwen. De rest van zijn bezittingen besteedde hij aan het bestrijden van de grote hongersnood in 942. Na een bestuur van 23 jaar is hij gestorven in 958.

Ook nog op deze dag de heilige martelaren: Simeon van Trapezunt, na folteringen door de Turken opgehangen in 1653; Lukios, soldaat, stierf de vuurdood; Eusebius, priester, na allerlei martelingen onthoofd onder Maximiaan; Callistus, bisschop van Todi; en Demetrius, omgebracht in Noord-Afrika.

Eveneens op deze dag de heilige Arkadios, monnik van Novotorjok, 11e eeuw; en Athanasia, een heilige moniale op het eiland Egina bij Athene (zie 18 april).

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

teksten samengesteld door archimandriet Adriaan – eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna – eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.

Gegevens

Datum:
14 augustus, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie