Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

7 januari - 8 januari

SYNAX- van de heilige Johannes, Profeet, Voorloper en Doper van onze Heer. Bij veel grote feesten is er de tweede dag een Synax ter ere van de medewerkende aan dit heilsfeit. Hier is dat dus Johannes die de Heer gedoopt heeft. Uit het Evangelieverhaal wordt er in dit officie vooral de nadruk op gelegd hoe Johannes ervoor terugschrok om Christus te dopen, waaruit blijkt welk een open oog Johannes had voor de afstand welke er bestond tussen de Verlosser en hemzelf. In prachtige gezangen wordt dit thema uitge werkt, vaak in dramatische dialogen, welke ons een diep inzicht geven in de zielegrootheid van de ‘Vriend van de Bruidegom’.

De heilige Theodosios van Oeglitz, aartsbisschop van Tsjernigov. Als adellijke priesterzoon kwam Theodosios op de theologische school van het Theofanie-klooster in Kiev, waar hij ook zelf monnik werd. In 1662 werd hij tijdelijk overste van het klooster te Korsoen, tot hij in 1664 hegoemen werd van het klooster te Widoebitz. dat een grote bloei beleefde onder zijn 23-jarig bestuur. In 1687 werd hij archimandriet gewijd om de aartsbisschop van Tsjernigov te assisteren, en vijf jaar later werd hij diens opvolger. Hij bestuurde het bisdom nog vier jaar tot hij stierf in 1696, diep betreurd door de gehele provincie, want hij had het hart van het volk gewonnen door zijn wijze rechtvaardigheid en zijn diep-christelijke levenswandel.

De heilige Lucianos was priester van de Kerk van Antiochië. Hij was beroemd om zijn kennis en overtuigende welsprekendheid. Onder Galerius werd hij daarom onder martelingen ter dood gebracht in Nikomedië.

De heilige Clerus eveneens te Antiochië, was diaken. Omdat hij niet ophield het geloof te prediken werd hij zevenmaal gearresteerd en op de pijnbank ondervraagd. Daarna bleef hij gevangen zonder enige verzorging van zijn wonden en tenslotte werd hij onthoofd.

De heilige Niketas predikte als missiebisschop het geloof in Dacië (Roemenie) waardoor het woeste grensvolk dat daar woonde, ook de christelijke beschaving aanvaardde en een gewaardeerd lid werd van het Romeinse Rijk.

De heilige Theodoros een heilige monnik, leefde ten tijde van Constantijn de Grote. Hij is ons bekend uit de levensbeschrijving van Antonios de Grote.

De heilige Reinhold een ridder en de patroon der steenhouwers omdat hij meegebouwd heeft aan de Dom van Keulen. Hij is de schutspatroon van Dortmund‚ waar de grote Reinoldikerk staat. Gestorven in 960.

Ook nog op deze dag de heilige martelaren: Felix, Januarius en Julianus, en de deense koning Canutus.

Eveneens op deze dag de gedachtenis van de heilige Tillon, een monnik in Vlaanderen, die gestorven is in 702; en Aldricus, bisschop van Mans; gestorven in 856.

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

teksten samengesteld door archimandriet Adriaan – eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna – eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.

Gegevens

Begin:
7 januari
Einde:
8 januari
Evenement Categorie: