Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

23 mei, 2021

De heilige Michaël de Belijder, bisschop van Synnada. Vanaf zijn kindertijd was hij aan de dienst van. God toegewijd. Hij leefde als kluizenaar, samen met de heilige Theofylaktos van Nikomedië. Op hun gebed was er een einde gekomen aan een tijd van noodlottige droogte. Patriarch Tarasos wijdde Michaël tot bisschop voor Synnada, en ook deze taak nam hij op zich met hart en ziel. Hij nam deel aan het 7e oecumenisch Concilie van 787, dat gewijd was aan de ikonenverering. Ook werd hij als afgezant gezonden naar Kalief Haroen al-Rasjid om vredesonderhandelingen te voeren.
Onder de ikonoklast-keizer Leo de Armeniër werd Michaël in ballingschap gezonden. Trouw aan de Orthodoxie stierf hij daar in armoede en gebrek in 818.

De heilige Païsios van Galitsj, archimandriet van het Nikolaas-klooster (dat nu naar Païsios wordt genoemd) in het gouvernement Kostroma, 2e helft van de 15e eeuw.

Gedachtenis van de vinding van de relieken van de heilige martelaar Leontios, bisschop van Rostov. Hij was van jongsaf monnik van het Holenklooster in Kiev en werd in 1051 bisschop gewijd van Rostov, in het toen nog heidense grensgebied. Hij bracht vele inwoners tot Christus, en had daardoor veel van de anderen te lijden tot aan zijn marteldood in 1077.

De heilige martelaar Michaël, hiëromonach van het Sabbas-klooster in Palestina, moest eens pottenbakkerswerk van het klooster verkopen in Jeruzalem dat toen in handen was van de Arabieren. De eunuch van de agariaanse koningin Seïda die daar verbleef, bracht Michaël bij zijn meesteres, die misschien belangstelling voor zijn handel zou hebben. Deze had echter een geheel andere belangstelling: zij werd verliefd op die knappe jongeman, maar toen hij haar aanzoek verontwaardigd van de hand wees, liet zij hem grijpen en pijnigen. Nog had hij zijn leven kunnen redden door de Islam te aanvaarden, maar toen hij ook dat weigerde, werd hij als vijand van de lslam onthoofd; 9e eeuw.

De heilige martelaar Desiderius (Didier), bisschop van Langres. Hij was afkomstig uit Genua. ln 406 vielen de Vandalen binnen in het Champagne-district, en bedreven hun gewone wreedheden. De reeds oude Desiderius ging naar Croco, de Vandalen-koning, in de hoop hem te bewegen toch wat medelijden te hebben met het arme volk van zijn diocees. Doch deze luisterde niet eens naar hem en stelde hem in handen van de soldaten om hem te doden. Het met zijn bloed gedrenkte Evangelieboek dat hij bij zich had, is bewaard gebleven.

De heilige Eufrosyne, prinses van Polotsk, trad al vroeg in het klooster en leefde als rekluse. Zij kopieerde boeken om met de opbrengst de armen te kunnen helpen. In 1170 ging zij op een grote pelgrimage. In Konstantinopel werd zij ontvangen door de patriarch die haar een ikoon schonk van de heilige Moeder Gods, welke later bekend raakte als de Moeder Gods van Korsun. In Jeruzalem is zij gestorven in 1173.

De heilige martelaar Desiderius, bisschop van Vienne. Toen hij bij koning Diederik geprotesteerd had tegen de wijze waarop hij zijn vrouw behandelde, liet de indringster, Brunhilde, die een noodlottige invloed op de koning uitoefende, hem door drie huurmoordenaars op de terugweg vermoorden, in 608.

De heilige martelaar William van Rochester was een bakker in Perth, die in zijn jeugd nogal een los leven had geleid, maar die later toch een model-huisvader werd. En van elke tien broden die hij bakte, gaf hij er één aan de armen. Op een morgen toen hij naar de vroegmis ging, vond hij een baby die te vondeling was gelegd op de trappen van de kerk. Hij nam het jongetje mee naar huis en bracht het groot met zijn eigen kinderen.
Op zijn oude dag besloot William als pelgrim naar Jeruzalem te gaan, en hij nam David, de vondeling, mee als reisgezel. Hij had een goed gevulde beurs bij zich en dit werd voor David een te grote verleiding. ln de buurt van Rochester gekomen, sloeg hij de bakker van achteren neer met een bijl, en ging er met het geld vandoor. Het lijk werd gevonden en in de nabijheid gebeurden verschillende wonderbare genezingen, zodat men de conclusie trok dat er een Heilige vermoord was. Het lichaam werd naar Rochester gebracht en William genoot algemene verering in het diocees.

Ook nog op deze dag de heilige martelaren Salonas de Romein; SeleukosEpitacius, bisschop, samen met Basileus; en Quinctianus, Lucius en Julianus, tijdens de vervolging der Vandalen in Noord-Afrika.

Eveneens op deze dag de heilige Maria de Myrondraagster, vrouw van Kleopas; Euphebius, bisschop van Napels; bisschop Mercurialis; en de monniken Eutychius en Florentius te Nursia, over wie de heilige paus Gregorius geschreven heeft.

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

teksten samengesteld door archimandriet Adriaan – eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna – eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.

Gegevens

Datum:
23 mei, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie