Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

20 mei, 2021

Op deze dag (volgens de Slavische traditie op 9 mei): De heilige Nikolaas de Barmhartige: Zomerfeest. Gedachtenis van de plechtige overbrenging van zijn relieken naar het toen nog tot het byzantijnse rijk behorende Bari in 1087, omdat Myra te zeer blootstond aan de aanvallen der Saracenen. In 1091 werd het herdenkingsfeest van deze overbrenging algemeen ingevoerd: in het Oosten door metropoliet Efraïm, in het Westen door paus Urbanus II.

De heilige Dobmont (in de doop Timotheos) kwam in 1265 uit Litouwen naar Pskov, waar hij christen werd. Het volgend jaar kozen de inwoners hem tot hun vorst. Hij regeerde 33 jaar en verdedigde Pskov, dat het belangrijkste grensfort was, en beschermde daardoor ook Rusland tegen de aanvallen der Litouwers. Hij werd algemeen vereerd om zijn oprecht christelijk leven, en is gestorven in 1299.

De heilige Stefanos van Piperi. Hij was monnik, en later hegoumen, van het klooster van Moratsa. Nadat hij daar door de Turken verdreven was, bezocht hij verschillende plaatsen en hij bouwde tenslotte een cel in Piperi (Servië), waar hij in heilige askese leefde tot zijn dood in 1697.

De heilige Thalleleos en zijn medemartelaren. Thalleleos was de zoon van generaal Berukios van Libanon. Hij werd arts te Anazarbos (Cilicië) en hielp de armen zonder betaling. Daarom werd hij “de Belangeloze” genoemd. Hij was achttien jaar oud toen het decreet van Numerianus tegen de christenen werd uitgevaardigd, en hij verschool zich in een olijfgaard. Hij werd gevangen genomen en naar Aegea aan de kust gesleept, waar hij aan verschrikkelijke folteringen werd onderworpen, die hij zo moedig doorstond dat men de menigte hoorde roepen: “Groot is de God der christenen!”. Toen de beulen, Alexander en Asterios, een bijzonder wreed vonnis niet ten uitvoer wilden brengen, werden zij aanstonds gedood, terwijl Thalleleos in zee geworpen werd, in 284.

Gedachtenis van de vinding van de relieken van de heilige Alexis, metropoliet van Moskou, en wonderdoener.

De heilige Austregisilius (Austrille, Outrille) bisschop van Bourges, zijn geboortestad. Hij leefde van 551-624, en stamde uit een adellijke maar arme familie. Hij bekleedde een positie aan het hof van koning Gontran die hem hoogschatte. Austregisilius kreeg een rijke huwelijkspartner aangeboden, maar hij bleef liever ongehuwd en trad in de geestelijke stand. De bisschop van Lyon, die hem priester had gewijd, maakte hem tot abt van Saint Nizier. ln 612 werd Austregisilius bisschop gewijd van Bourges, een ambt dat hij de laatste twaalf jaren van zijn leven met grote toewijding vervulde.

De heilige martelares Basilla, op deze dag ter dood gebracht aan de Via Salaria in de derde eeuw, nadat zij voor de keus gesteld was een hooggeplaatste bruidegom te huwen of door het zwaard te sterven. Haar antwoord was dat zij zich verbonden had aan de Koning der koningen, en zij werd toen met het zwaard doorboord.

De heilige martelaar Baudilus (Boudelius, Bauzille, Bolle, Boy) te NvÆmes, 3e of 4e eeuw. Na zijn gevangenname weigerde hij aan de afgoden te offeren, ondanks alle folteringen. Hij heeft een grote populariteit genoten en er zijn een aantal kerken aan hem toegewijd.

De heilige Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira, en de eerste bekeerling van de Apostel Paulos te Filippi, tijdens zijn missietocht naar Europa. Zij was een der heidense vrouwen die getroffen waren door het zuivere monotheïsme van de Joden, en die daarom deelnam aan hun sabbatsbijeenkomsten, die bij gebrek aan synagoge, gewoonlijk op een rustig plekje aan het water gehouden werden, iets buiten de stad. Paulos, die deze gewoonte kende, was in de hem volkomen vreemde omgeving op zoek gegaan naar zulk een plek, en hij trof daar op de sabbat inderdaad een aantal biddende vrouwen aan.

Zijn persoonlijkheid en de gloed van zijn overtuiging maakten zulk een indruk op Lydia, dat zij zich liet dopen met heel haar gezin. En zij drong er ten zeerste bij Paulos, Silas en Lukas op aan haar gastvrijheid te aanvaarden en bij haar hun intrek te nemen. Zij gaven daaraan gehoor, en toen zij, na mishandeld te zijn, uit de gevangenis werden losgelaten, zochten zij hun toevlucht bij Lydia om hun wonden te laten verzorgen alvorens verder te trekken. (Hand.16:12,13 en 40). ln de Brief aan de Filippenzen worden vrijwel geen namen genoemd, maar de Apostel schrijft met grote warmte over de liefdevolle betrekkingen die hem met deze groep christenen verbinden.

De heilige Ethelbert, koning van Oost-Engeland. Op heel jonge leeftijd kwam hij op de troon en hij regeerde vele jaren met wijsheid en toewijding. Hij was ervan overtuigd dat naarmate iemand hoger geplaatst is, hij des te deemoediger moet zijn en zich des te meer moet toeleggen op weldadigheid. Hij besloot te huwen met de vrome Alfreda, de dochter van de beroemde Offa, de koning der Merciërs. Hij werd met de grootste vriendelijkheid ontvangen, maar in de nacht arglistig vermoord, in 792. Offa viel gelijk het koninkrijk van Ethelbert binnen en annexeerde het. Daarna liet hij kerken en kloosters bouwen als uiting van boete. Daarbij wijdde hij de Hereford-kathedraal aan de nagedachtenis van Ethelbert. Ook in Rome gaf Offa veel geschenken, aan de kerken en in het bijzonder aan het engels college. Zijn dochter Alfreda ontvluchtte uit afschuw voor de moord haar ouders en leefde nog 40 jaar als kluizenares in Croyland.

De heilige Plautilla te Rome, zuster van de heilige martelaar Flavius Clemens‚ de Consul, en moeder van de maagdelijke martelares Flavia Domitilla. Plautilla was gedoopt door de Apostel Petros‚ en is in vrede gestorven.

Ook nog op deze dag de heilige martelaren Askalon (Asclas) uit Egypte, in de Nijl verdronken bij Atinda in de Thebaïde, in 287; Leonidas; en Aquila in Opper-Egypte, omwille van Christus uiteengescheurd.

Eveneens op deze dag de heilige Niketas, Joannes en Jozef stichters van een klooster op Chios, 11e eeuw; Markos de kluizenaar, in Griekenland; Dodo, een leerling van de heilige David van Georgië; Theodorus, bisschop van Pavia; Anastasius, bisschop van Brescia; Hilarion, bisschop van Toulouse, 380; en Amalbertus, monnik te Beauvais, 7e eeuw.

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

teksten samengesteld door archimandriet Adriaan – eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna – eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.

Gegevens

Datum:
20 mei, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie