Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

17 mei, 2021

De heilige Andronikos, apostel uit de Zeventig, met zijn gezellin Junia. Zij waren familieleden van de heilige Paulos en hielpen hem met zijn werk (Rom.16:7). Zij hadden zich reeds bij Christus aangesloten toen Paulos nog de Kerk vervolgde, en zij moeten zich wel bijzonder verheugd hebben over zijn bekering. Hun missietochten voerden hen naar het noorden van het Oostromeinse Rijk tot in Pannonië (Hongarije), waar zij velen tot Christus brachten. Zij zijn in vrede ontslapen.

De heilige Stefanos, Patriarch van Konstantinopel, na de heilige Fotios, was een zoon van keizer Basilios de Makedoniër, en hij was van jongsaf bestemd voor de geestelijke stand. Hij werd geïntroniseerd in 886 en hij stierf in 893.

Gedachtenis van de overbrenging van de relieken van de heilige Adrianos, hegoumen van Ondrusov.

De heilige martelaren, de soldaten Solochon, Pamfamir en Pamfalon. Na een overwinning weigerden zij aan de goden te offeren en zij stierven de marteldood onder Maximiaan te Chalcedon.

De heilige monniken Theofanes en Nektarios van de Meteora. ln 1518 gingen deze twee broers uit een familie van Epirus wonen op de rots van Varlaam. Deze rots was genoemd naar de kluizenaar Varlaam‚ die er tweehonderd jaar eerder een klooster had gebouwd, waarvan nog restanten van gebouwen waren overgebleven. Met de hulp van mede-asketen en een naburig klooster, bouwden zij er een nieuw klooster. Zij herbouwden de kapel van de Drie Hiërarchen‚ die sterk in verval was geraakt, bouwden een nieuwe hijs-toren, het katholikon en kloostergebouwen. Verder zorgden zij voor landbouwgrond en vee, zodat het klooster in zijn bestaan kon voorzien. De heilige Theofanes is gestorven in 1544, de heilige Nektarios in 1550.
Het klooster is een grote toeristische trekpleister geworden, mede vanwege de rijke schat aan fresco’s en liturgische voorwerpen. Het is ook relatief gemakkelijk bereikbaar, via een trap van 195 treden, uitgehouwen in de rots.

De heilige Possidius, bisschop van Calama in Numidië, was een der beroemdste leerlingen van de heilige Augustinus. ln 397 werd hij tot bisschop gekozen van Calama. In 404 werd hij door de Donatisten mishandeld en uit zijn huis verjaagd, maar Possidius vroeg gratie voor hen aan de keizer, toen deze hen voor die gewelddaad wilde straffen.
Vier jaar later waren het de heidenen die tijdens een offerfeest een aanval deden op de kerk, waarbij een dode en verschillende gewonden vielen. Ook nu wist Possidius de straf te verzachten, maar er kwam wel een verbod op de heidense vieringen.
ln zijn kathedraal voerde hij de regels in die de heilige Augustinus had ingesteld voor zijn kapittel. Toen de Vandalen Numidië onder de voet liepen, werd Calama volledig verwoest, en het is deze ramp nooit meer te boven gekomen. ln deze oorlogstijd vluchtte Possidius naar het veiliger Hippo. Daar kon hij in 430 de ogen sluiten van de stervende Augustinus tijdens het beleg van de stad, die kort daarna eveneens in handen van de barbaren viel.
De inwoners waren naar alle richtingen verstrooid, gevangen genomen of gedood: Possidius had geen gelovigen meer. Hij schreef het levensverhaal van zijn beminde geestelijke vader, met een lijst van diens werken. Verder is er niets van hem bewaard gebleven.

De heilige martelaar Torpes was een van de heiligen over wie de Apostel schreef aan het einde van de Filippenzenbrief: “De heiligen groeten u, vooral zij uit het huis van de keizer”. Tijdens de vervolging van Nero werd hij mishandeld en te Pisa voor de wilde dieren geworpen. Maar een opgehitste leeuw wilde hem niet aanraken en een luipaard likte zijn voeten. Hij werd toen onthoofd, in 63.

De heilige Madernus was een kluizenaar in Cornwall. Zijn graf trok zoveel pelgrims dat er een dorp ontstond, Madron geheten. Er worden veel genezingen verhaald maar er er is geen aanknopingspunt om de tijd te bepalen waarin Madernus geleefd heeft.

De heilige Restituta leefde als maagd in Afrika. Tijdens de vervolging van keizer Valerianus werd zij op een schip levend verbrand, 3e eeuw. De uitgebrande boot met haar lichaam strandde op het eiland Ischia bij Napels, waar keizer Konstantijn een schitterende kerk bouwde over haar graf.

Ook nog op deze dag de heilige Martelaren Adrion, Victor en Basilissa te Alexandrië; en Heraclius, Paulus en Aquilinus te Noyon in Frankrijk, met nog twee anderen.

Eveneens op deze dag de heilige Eufrosyne, moniale (prinses Eudokia van Moskou), 1407; en Athanasios de Nieuwe, wonderdoener van Christianopolis.

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

teksten samengesteld door archimandriet Adriaan – eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna – eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.

Gegevens

Datum:
17 mei, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie