Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

6 mei

De heilige Job (Hiob), de Veelduldende, leefde in Uz, Noord-Arabie. tussen 2000 en 1500 voor Christus. Sterker dan diamant heeft hij de opeenstapeling van alle menselijk leed gedragen, tot en met de verwijten van zijn vrouw en de aanklacht van zijn vrienden. “En daartoe was hij in staat, nog voor de tijd van de Wet en nog veel langer voor de tijd van de genade”, zegt de heilige Joannes Chrysostomos. Zo is hij de voorafbeelding geworden van de lijdende Verlosser der wereld.

De heilige martelaar Barbaros met Bakchos‚ Kallimachos, Dionysios en nog anderen. Hij was soldaat ten tijde van Juliaan de Afvallige, en tijdens een tweegevecht overwon hij een reusachtige tegenstander. Toen daarvoor een dankoffer aan de goden werd opgedragen, weigerde Barbaros daaraan deel te nemen. Op bevel van keizer Juliaan werd hij toen hevig gemarteld, maar daarbij gebeurden zoveel wonderen, dat vele toeschouwers deel wilden hebben aan die geestelijke kracht, en zich ook christen verklaarden. Allen werden toen onthoofd in Morea, rond het jaar 362.

De heilige Barbaros de Rover. Eens zat hij in Thessalië (Noord- Griekenland) in zijn hol bij de geroofde schatten, en hij voelde zich eenzaam. Hij overdacht zijn leven, vond het waardeloos en kreeg berouw. Hij ging biechten en kreeg een boete opgelegd van drie jaar. Die tijd leefde hij bij het vee van de priester, zonder dak of dekking, kruipend op ellebogen en knieën, en etend met de honden. Maar ook nadat hij de absolutie gekregen had en weer in de gemeenschap was opgenomen, zette hij zijn strenge levenswijze voort, nu in het woud, totdat God hem Zelf zou openbaren dat hij vergiffenis ontvangen had. Door kooplieden van een handelskaravaan, die hem aanzagen voor een wild dier, werd hij per ongeluk doodgeschoten. Het dode lichaam werd naar een nabijgelegen klooster gebracht, en uit de wonderen die daar geschiedden, bleek hoezeer Barbaros een vriend was geworden van God.

De heilige Eadbert, bisschop van Lindisfarne na het overlijden van de heilige Cuthbert in 688. Hij was een geleerde, die niet alleen een grote kennis bezat van de Heilige Schrift, maar die kennis ook in zijn leven waar maakte. Hij had de gewoonte om zich, tijdens de vasten van Kerstmis en van Pasen, terug te trekken op het eilandje waar de heilige Cuthbert had geleefd voordat hij naar Farne geroepen werd. Eadbert heeft ongeveer tien jaar het bisdom bestuurd totdat hij stierf in 698. Hij werd bijgezet in het graf van de door hem zo vereerde heilige Cuthbert, voor wie hij kort tevoren een rustplaats had gemaakt onder de vloer van zijn kerk.

De heilige belijder Theodotus, bisschop van Cyrene. Hij werd wreed gefolterd onder Licinius maar niet gedood, zodat hij de kerkvrede nog mocht beleven.

De heilige martelaar Evodias, aan wie de heilige Paulos zijn groeten zendt in de Brief aan de Filippenzen, was de eerste bisschop van Antiochië na de heilige Petros. De beroemde bisschop lgnatios van diezelfde stad beschrijft hoe Evodias door de Apostelen was gewijd. Hij is waarschijnlijk ter dood gebracht in het jaar 66.

De heilige Avia (Avèze, Avoja, Aurea), maagd en martelares, 3e eeuw. Volgens de legende was zij een van de elfduizend maagden die de heilige Ursula naar Keulen vergezelden, en daar door de Hunnen zijn afgeslacht. Slechts drie van hen, waaronder Avia, overleefden deze moordpartij. Zij werd gevangen gezet en na allerlei martelingen ter dood gebracht in 234.

Ook nog op deze dag de heilige Martelaren Demetrios, Danax, Mesiros, Therinos en Donatos; en Heliodorus, Venustus en nog 75 anderen, in Noord-Afrika.

Eveneens op deze dag de heilige Job, abt en wonderdoener van het Potsjaev-klooster (zie 28 oktober); de monniken Mamas, Pachomios en Hilarion; Joannes Damaskenos. Zijn gedachtenis wordt gevierd op 4 december; Serafim van de Domvu-berg; Justus, bisschop van Vienne, 168; Lucinus, bisschop van Cyrene in Lybië, door de heilige Evangelist Lukas genoemd in de Handelingen der Apostelen; Protogenes, bisschop van Haran in Mesopotamië, belijder; Hatta, abt te Arras‚ 699; en Benedicta, maagd te Rome.

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

teksten samengesteld door archimandriet Adriaan – eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna – eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.

Gegevens

Datum:
6 mei
Evenement Categorie: