9 december – woensdag in de 27e week na pinksteren

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

9 december – woensdag in de 27e week na pinksteren

9 december, 2020

APOSTEL

pericoop 287 (I Tim 5 : 22-6:11-a)

 

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan Timotheüs,

Mijn kind Timotheüs, leg niemand te snel de handen op en maak jezelf niet medeverantwoordelijk voor de zonden van anderen. Zorg dat je rein blijft. Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, vanwege je maag en je veelvuldige kwalen. Van sommige mensen zijn de zonden overduidelijk en gaan die aan het oordeel vooraf. Bij anderen komen zij achteraf aan het licht. Evenzo zijn ook de goede werken overduidelijk en die waarmee het anders gesteld is, kunnen niet verborgen blijven. Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun meester hoogachten, opdat de Naam van God en het onderricht niet belasterd worden. En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, en mede deelhebben aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, onenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, en die denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Neem afstand van dit soort mensen. De godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, als het gepaard gaat met tevredenheid. Want wij hebben niets in deze wereld meegebracht, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen meenemen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar zij die rijk willen worden, vallen in verzoeking en valstrik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf veel leed berokkend. Maar jij, mens van God, ontvlucht deze dingen!

 

 

 

 

 

– woensdag in de 12e week van de Lucas-cyclus –

 

EVANGELIE

Lc – pericoop 104 (Lc 21 : 5-8a, 10-11, 20-24)

 

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd, toen er gesproken werd over de tempel, dat die met prachtige stenen en wijgeschenken versierd was, zei Jezus: ‘Wat jullie daar zien – er zullen dagen komen, dat geen steen op de andere zal blijven, allemaal zullen ze neergehaald worden.’ En zij vroegen Hem: ‘Meester, wanneer zal dat gebeuren? En wat is het teken dat deze dingen gaan gebeuren?’ Hij zei: ‘Let op, dat jullie niet misleid worden; volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen zware aardbevingen zijn op verschillende plaatsen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, verschrikkingen en grote tekenen aan de hemel. Wanneer jullie dan zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen; en wie midden in Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken, en wie op het land zijn, er niet binnengaan. Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, vervuld wordt. Wee de vrouwen die zwanger zijn of kinderen zogen in die dagen! Want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk; en zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en als gevangenen weggevoerd worden en verstrooid onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijd van de heidenen vervuld zal zijn.’

Gegevens

Datum:
9 december, 2020
Evenement Categorie: