Diakenwijding Quinten

Gisteren, de Vijfde zondag van de Grote Vasten, de Zondag van Maria van Egypte, was een speciale dag voor Quinten en voor het klooster. Metropoliet Athenagóras wijdde Quinten tot diaken in een ‘stille’, maar mooie dienst. Dat stille was vooral het gevolg van de COVID-19 maatregelen. Daardoor konden vrienden, bekenden en pelgrims helaas de dienst niet van nabij meemaken. Buiten, bij het graf van m Maria, eeuwige gedachtenis, konden we met inachtneming van de regels een staatsieportret maken. Axios!