Diaken Johannes priester gewijd

Afgelopen zaterdag 30 september 2023 werd diaken Johannes (Osseel) in Gent door onze Metropoliet Athenagoras tot priester gewijd.
Vader Johannes is een zoon van vader Silouan (Osseel), eeuwige gedachtenis, en matushka Odette. Geróntissa en vader Silouan woonden de plechtigheid bij. Vader Johannes zal zijn ambt als aalmoezenier in de gevangenissen in Oost-Vlaanderen nu ten volle kunnen uitoefenen. Axios!
We hebben ook twee foto’s van vader Silouan (Osseel), eeuwige gedachtenis, toegevoegd. Hij kwam vele jaren naar het klooster. Hij en matushka Odette hebben een speciale plek in ons hart, zo zegt Geróntissa!