Akáthist Hymne voor de Moeder Gods

Op de vrijdagavond van de eerste week van de Grote Vastentijd kwamen we in de kapel samen om de canon tot de Theotokos te bidden, en het eerste kwart van de Akáthist Hymne die overal in Griekse kloosters en parochies wordt gedaan. We zijn in staat om deze prachtige gebeden in het Nederlands te zingen en we houden deze lange traditie van het klooster in stand. We zijn erg dankbaar dat dit mogelijk is en het is ook zeer belangrijk, aangezien het ons klooster toebehoort aan de Moeder Gods.

Tot U de Aanvoerster die voor ons strijdt, En die ons van rampspoed hebt bevrijd;
Zingen wij dank- en zegehymnen, Moeder Gods, Gij die onoverwinnelijke macht bezit,
Bevrijd ons uit alle gevaren, En wij roepen tot u: Verheug U, ongehuwde Bruid. (Kondakion)

De Akathist Hymne is een diep devotioneel gedicht waarin de Allerheiligste Theotokos wordt geprezen. Het wordt overal in de orthodoxe wereld gezongen op de vijf vrijdagen van de Grote Vastentijd. Het vormt een diepe spirituele voorbereiding op de Goede Week.
De Akathist wordt toegeschreven aan St. Romanos de Melodos. De hymne is gecomponeerd voor de viering van het feest van de Verkondiging. In het jaar 626, na de bevrijding van Konstantinopel, koos Patriarch Sergius het als een hymne van dankzegging aan de Moeder Gods.
Na een tweede wonderbaarlijke bevrijding van Konstantinopel in 718, koos Patriarch St. Germanos van Konstantinopel, de stichter van het Feest van de Akathist, de hymne op de zaterdag van de 5e week in de Grote vasten. In de 9e eeuw werd een prachtige canon gecomponeerd door St. Josef de Hymnograaf
De laatste coupletten van de hymne spreken over de Theotokos als beschermster van de vromen en van al degenen die ervoor kiezen om tot Haar te bidden. Wij richten onze gebeden en verzoeken aan de Heilige Moeder om ons tegen tegenslagen te beschermen.