Kloosterfeest!

Afgelopen zaterdag 10 september konden we eindelijk ons ​​kloosterfeest weer vieren. De laatste keer was drie jaar geleden! We waren allemaal erg blij en God dankbaar.

M Johanna laat ons weten: “Als God de Vader haar koos, als God de Heilige Geest op haar neerdaalde en God de Zoon in haar woonde, als Hij zich onderwierp aan haar in de dagen van zijn jeugd, en Hij bezorgd was om haar toen Hij aan het kruis hing – zou dan niet iedereen die de Heilige Drie-eenheid belijdt haar moeten vereren?”(Saint John Maximovitch).

Geróntissa vervolgt: ‘We willen iedereen bedanken voor de hulp om van de viering van dit jaar een zeer gezegende en vreugdevolle gebeurtenis te maken. Het werd ondernomen met groot geloof in onze Allerheiligste Theotokos. Het is haar klooster, dus we wisten dat ze ons zou helpen en iedereen zou helpen om ons te helpen.We zijn zo ontzettend dankbaar voor alle gebeden, liefde en hands-on. Laten we tenten opzetten, koffie zetten en eten uitdelen. (‘en er was een door iedereen gedeeld enthousiasme’).We hopen dat jullie allemaal de gloed en de gratie die je hier in ons nederige klooster hebt ervaren nog heel lang zult behouden.’ ​​

Het was een groot feest met veel priesters en bezoekers, zie ook de foto’s. Onze Metropoliet Athenagoras diende, evenals Archimandriet Filádelfos en Archimandriet Grigórios. Behalve dezen dienden ook de priesters vader Ioannis, Willibrord, Argyrios, Silouan, Quinten, Milan en Donald. Aartsdiaken Emilanos en diaken Daniel assisteerden de priesters.

Priester Antonios en diaken Konstantinos lieten het koor zingen. Ook aanwezig waren de priesters Georgios en Ioannis. Tot slot wil ik onze presvitéra Anna bedanken voor het maken van de foto’s van dit prachtige kloosterfeest. Eer aan God!