Video’s

Er zijn verschillende video’s van lezingen en/of interviews met Moeder Maria, de eerste abdis, Eeuwige gedachtenis, gemaakt door presbytera Anna (Micheline) van Dijk (2013).
These video’s are subtitled in English.

In deel 1, GODS WEGEN, beschrijft Moeder Maria haar bijzondere levensverhaal. Ondanks haar onkerkelijke opvoeding wordt ze al op zeer jeugdige leeftijd aangetrokken door de spiritualiteit van de Orthodoxe kerk. Van daaruit begint een groeiend verlangen naar het kloosterleven. Vanuit het Orthodoxe klooster in Den Haag, waar Moeder Maria zeven jaar verblijft begint een inspirerende zoektocht naar kloosterleven in Servië en Griekenland, een reis die uiteindelijk meer dan dertien jaar zal duren. Uiteindelijk keert moeder Maria terug naar Nederland en sticht in 1989 het heilig Orthodox klooster in de Peel.

In deel 2, HUIS VAN GEBED, beschrijft Moeder Maria haar leven in de Peel, waar ze in alle nederigheid en dankbaarheid, samen met vijf zusters, de weg volgt van de gezegende en geheiligde Traditie van het eeuwenoude kloosterleven. Moeder Maria vertelt over de 2000 jaar oude gebedservaring van de kerk, waarin een biddende houding – het staan voor Christus – de geestelijke weg is om je open te stellen voor God. Moeder Maria spreekt binnen dit thema ook over de bijzondere levens en getuigenissen van de heilige vaders.

In deel 3, IN GODS HANDEN, gaat Moeder Maria in op de rijkdom van de Orthodoxe spiritualiteit in het dagelijks leven. Moeder Maria bespreekt een aantal religieuze thema’s die in de huidige maatschappij hun oorspronkelijkheid hebben verloren en waarvan we de schoonheid zijn kwijtgeraakt, zoals bijvoorbeeld het woord zondaar.

Lezing van Moeder Maria over getallen in de Bijbel.

Een inleiding over de stijl van het Hebreeuwse Oude Testament en over de getalscomposities en structuur.
Een stijl die blijkbaar ook in het Griekse Nieuwe Testament is gebruikt. De video bestaat uit 3 delen:
Deel 1: getallen in de Bijbel
Deel 2: voorbeelden uit het Oude Testament
Deel 3: voorbeelden uit het Nieuwe Testament

De volledige powerpoint-presentatie die verwerkt is in de interviews, maar die u eventueel ook in een tweede scherm ernaast kunt zetten, is afzonderlijk beschikbaar: presentatie lezing over structuur (in pptx-formaat).
Met als ‘toegift’ op de laatste pagina een overzicht van de structuur van de oude hymne “Moeder Gods en Maagd, verheug u”.