Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Heiligen van de dag

De heilige martelaar Kodratos, apostel uit de zeventig, bisschop van Athene. Om het succes van zijn evangelieprediking werd hij na allerlei folteringen uit de stad verjaagd. Hij vestigde zich toen in Magnesia. Na aanvankelijk succes werd hij gevangen gezet, en daar is hij de hongerdood gestorven in het jaar 117. De door hem tot keizer Hadrianus gerichte apologie bewerkte dat deze in het jaar 120 een edict uitvaardigde dat niemand veroordeeld mocht worden zonder een wettig bewijs van zijn schuld. De heilige Demetrios (Dimitri), metropoliet van Rostov. Hij was de zoon van een kozak‚ werd geboren in 1651 in de buurt van Kiev,…

Lezingen van de dag

Donderdag in de 16e week na Pinksteren - donderdag in de 1e week na zondag-na-de Kruisverheffing APOSTEL Ef 1 : 1-9a Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Van Paulus, een apostel van Jezus Christus door Gods wil, aan de heiligen in Efeze en de gelovigen in Christus Jezus: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Hij heeft ons vóór de grondlegging van de wereld…