Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Heiligen van de dag

De heilige Xenofon, met zijn vrouw Maria en hun zonen Arkadios en Johannes. Zij waren een welgestelde familie in Constantinopel in de vijfde eeuw, een christengezin waar de kinderen vroom werden opgevoed. Terwille van hun algemene ontwikkeling stuurden de ouders hun zonen naar de universiteit van Beiroet, die een bijzonder goede naam bezat. Het schip waarmee zij voeren leed echter schipbreuk, en zonder dat zij het van elkaar wisten werden zowel Arkadios als Johannes door de golven aan land gebracht, doch onbereikbaar ver van elkaar verwijderd. Hun droefheid over het verlies van de ander bracht elk van hen tot het verlangen naar een aan God…

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 54 (Jak 3 : 1-10) Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus, Broeders, gij moet niet allemaal leermeesters willen zijn. Gij weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie,  ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden…

Lezingen van de dag

Prokimen  toon 4 (ps. 48) Mijn mond zal wijsheid spreken en de overweging mijns harten verstand. Hoor dit alle volkeren. Luister allen die de wereld bewoont. APOSTEL pericoop 318-a (Hebr 7 : 26-8 : 2) Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën, Broeders, zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij voor eens en altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde.…

Heiligen van de dag

De heilige Demetrios werkte, toen hij nog een jongeman van 25 jaar was, als kelner in een herberg te Galata bij Constantinopel. Toen hij eens een troep dronken Turken uit de zaak had gezet werd Demetrios gearresteerd op aanklacht dat hij iemand van de bezettende macht had verwond. Nu stond hij voor de keuze de islam aan te nemen dan wel de doodstraf te ondergaan. Demetrios hield vol dat hij christen was en als christen wilde sterven, en werd toen onthoofd in 1784. Overbrenging van de relieken van de heilige Johannes Chrysostomos‚ aartsbisschop van Constantinopel. Dertig jaar nadat de heilige gestorven was in zijn…