Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Donderdag in de 16e week na Pinksteren APOSTEL Ef 1 : 1-9a Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Van Paulus, een apostel van Jezus Christus door Gods wil, aan de heiligen in Efeze en de gelovigen in Christus Jezus: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Hij heeft ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren, opdat wij heilig en zuiver voor…

Heiligen van de dag

Gedachtenis van de martelaren van Byzantium, die deze dag met ongeveer 80 man op een schip werden verbrand; tijdens de vervolging van Valens. De heilige Kyprianos van Ustjug, een landeigenaar die in 1212 monnik werd in het klooster van de Tempelgang van de heilige Moeder Gods, en die daar 64 jaar geleefd heeft tot aan zijn dood in 1276. De heilige Kyriakos (Quiriacus), de eremiet, geboren in 448, was de zoon van een priester in Korinthe. Toen hij 18 jaar oud was, werd hij lector gewijd door de bisschop van Corinthe, de oom van zijn vader. Maar Kyriakos wilde geen kerkelijke loopbaan volgen en daarom…