Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

12 maart

Vrijdag in de zuivelweek

Op de woensdag en de vrijdag in deze week is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie voor deze dag vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers:

6e uur

Zacharia 8 : 7-17

Zo spreekt de Heer, de Albeheerser:

Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot volk zijn, en Ík zal hun tot God zijn, in waarheid en in gerechtigheid. Zo zegt de Heer, de Albeheerser: Mogen de handen sterk zijn van u, die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten, vanaf die dag waarop het huis van de Heer, de Albeheerser, gegrondvest werd, en waarop de tempel gebouwd werd. Vóór die dagen was er immers geen loon voor de mensen, en was er geen loon voor het vee. Voor wie uittrok en wie binnenkwam, was er geen vrede, vanwege de verdrukking. En Ik zette alle mensen tegen elkaar op. Maar nu zal Ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen, spreekt de Heer, de Albeheerser. Want Ik zal vrede brengen: de wijnstok zal zijn vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal zijn dauw geven. Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles in erfelijk bezit doen nemen. Het zal gebeuren, zoals gij, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken geweest bent, zo zal Ik u verlossen en zult u een zegen worden. Houd moed, en mogen uw handen sterk zijn. Want zo spreekt de Heer, de Albeheerser: Zoals Ik Mij had voorgenomen u kwaad te doen, toen uw vaderen Mij zeer toornig maakten, zegt de Heer, de Albeheerser, en Ik heb er geen berouw over gekregen, zo heb Ik Mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Houd moed! Dit zijn de dingen die u doen moet: spreek de waarheid tegen elkaar, oordeel naar waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient, bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar en heb een valse eed niet lief, want dit alles haat Ik, spreekt de Heer, de Albeheerser.

In de Vespers

Zacharia 8 : 19-23

Zo spreekt de Heer, de Albeheerser:

Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand, zal voor het huis van Juda worden tot vreugde en blijdschap, en tot goede feestdagen, en gij zult u verheugen omdat gij de waarheid en de vrede liefhebt. Zo zegt de Heer,de Albeheerser: Er zullen weer veel volken komen die in veel steden zullen wonen.
En de inwoners van vijf steden zullen bijeenkomen in één stad, en zeggen: Laten ons optrekken om te bidden voor het aangezicht van de Heer, om het aangezicht van de Heer, de Albeheerser, te zoeken: Ík zal ook optrekken [zal men zeggen]. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken, om het aangezicht van de Heer, de Albeheerser te zoeken in Jeruzalem en om het aangezicht van de Heer gunstig te stemmen. Zo spreekt de Heer, de Albeheerser: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja,
de slip van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.

Gegevens

Datum:
12 maart
Evenement Categorie: