Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

5 maart

Vrijdag in de week van de laatste vleesspijzen

APOSTEL

Pericoop 75 (II Joh 1 : 1-13)

Lezing uit de tweede algemene brief van Johannes,

De priester aan de uitverkoren vrouwe en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen – omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid: genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik verscheidene van uw kinderen gevonden heb die de weg van de waarheid volgen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar het gebod dat wij vanaf het begin hebben gehad: laten wij elkaar liefhebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals gij vanaf het begin gehoord hebt dat gij daarin moet wandelen. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u. Amen.

EVANGELIE

Mc – pericoop 68 (Mc 15 : 20, 22, 25, 33-41)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd grepen de soldaten Jezus, en leidden Hem weg om Hem te kruisigen. En zij brachten Hem naar de plaats Golgotha, wat betekent ‘Schedelplaats’. Het was het derde uur toen zij Hem kruisigden. En toen het zesde uur was aangebroken, viel er duisternis over het hele land tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï lama sabachtani?’ Dat is vertaald: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ En sommigen van de omstanders die dit hoorden, zeiden: ‘Hoor, Hij roept Elia.’ En er snelde iemand toe, doordrenkte een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf Hem te drinken, zeggende: ‘Wacht, laten we eens zien of Elia komt om Hem er af te halen.’ Maar Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Toen de honderdman die tegenover Hem stond, zag dat Hij zo roepend de geest gegeven had, zei hij: ‘Waarlijk, deze mens was een Zoon van God.’ Er waren ook vrouwen, die van een afstand toekeken, onder wie Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus de jongere en van Joses, en Salome, die toen Hij in Galilea was, Hem volgden en dienden, en veel andere vrouwen, die samen met Hem waren opgegaan naar Jeruzalem.

Gegevens

Datum:
5 maart
Evenement Categorie: