Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

26 februari

APOSTEL

Pericoop 70 (I Joh 2 : 7-17)

Lezing uit de eerste algemene brief van Johannes,

Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij vanaf het begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat gij vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam. Ik schrijf u, vaders, omdat gij Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat gij de boze hebt overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, omdat gij de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat gij Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat gij sterk zijt en het Woord van God in u blijft en gij de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

EVANGELIE

Mc – pericoop 63 (Mc 14 : 3-9)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd toen Jezus in Bethanië was en in het huis van Simon de melaatse aan tafel aanlag, kwam er een vrouw binnen met een albasten kruikje vol kostbare echte nardusolie. Zij brak de albasten kruik en goot de olie uit over Zijn hoofd. En sommigen werden daarover verontwaardigd en zeiden: ‘Waar is deze verkwisting van die olie goed voor? Deze nardusolie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden en het geld had aan de armen gegeven kunnen worden.’ En zij voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan Mij gedaan. Want de armen hebt u altijd bij u, en u kunt weldaden aan hen bewijzen wanneer u maar wilt, maar Mij hebt u niet altijd bij u. Wat zij kon, heeft zij gedaan: zij heeft Mijn lichaam bij voorbaat gezalfd voor de begrafenis. Amen, Ik verzeker u: Overal ter wereld waar het evangelie gepredikt zal worden, daar zal ook verteld worden wat zij heeft gedaan, ter herinnering aan haar.’

Gegevens

Datum:
26 februari
Evenement Categorie: