Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

23 februari

APOSTEL

Pericoop 67 (II Petr 2 : 9-22)

Lezing uit de tweede algemene brief van Petrus,

Geliefden, de Heer weet de godvrezenden uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achternalopen en het gezag verachten; die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt, te lasteren, terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heer. Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen te worden en te gronde te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan, en zij die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen; schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken. Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het. Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Bosor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad. Maar hij heeft de bestraffing voor zijn overtreding gekregen, want het stomme lastdier, dat met een mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heer en Redder Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder.

EVANGELIE

Mc – pericoop 60 (Mc 13 : 14-23)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Wanneer jullie de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zien staan waar die niet hoort (lezer, begrijp dit goed), laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om zijn huis binnen te gaan om daaruit iets mee te nemen; en wie op zijn akker is, moet niet terug gaan om zijn mantel te halen. Wee de vrouwen die zwanger zijn of een kind de borst geven in die dagen! Bid dat je vlucht niet plaatsvindt in de winter. Want die dagen zullen een tijd van verschrikking zijn, zoals er nog nooit geweest is sinds God de wereld schiep, tot nu toe en zoals er ook niet zijn zal. En als de Heer die tijd niet verkort had, zou geen enkel mens gered worden, maar omwille van degenen die Hij uitverkoren heeft, heeft Hij die tijd verkort. En als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de Christus,” of: “Kijk, Hij is dáár,” geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, zo het mogelijk was, ook de uitverkorenen te misleiden. Wees daarom op je hoede; kijk, Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.’

Gegevens

Datum:
23 februari
Evenement Categorie: