Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

22 februari

APOSTEL

Pericoop 66 (II Petr 1 : 20-2:9)

Lezing uit de tweede algemene brief van Petrus,

Geliefden, dit moet gij allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Maar er waren ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij ook de Heer, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, in hun losbandigheid navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de afgrond geworpen en overgeleverd heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden; en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven; en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft (want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden); dan weet de Heer ook nu de godvrezenden uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.

EVANGELIE

Mc – pericoop 59 (Mc 13 : 9-13)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Let op jezelf. Want men zal jullie aan het gerecht overleveren, in de synagogen zullen jullie gegeseld worden en voor gouverneurs en koningen zullen jullie terechtstaan omwille van Mij, als getuigenis voor hen. Aan alle volken moet eerst het evangelie verkondigd worden. Wanneer zij jullie zullen wegvoeren en overleveren, wees dan vooraf niet bezorgd over wat je zult zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven; want niet jullie zijn het die dan spreken, maar het is de Heilige Geest. De ene broer zal de andere aan de dood overleveren en de vader zijn kind; en de kinderen zullen tegen hun ouders opstaan en hen doden. En jullie zullen door iedereen gehaat worden omwille van Mijn naam, maar wie tot einde volhardt, zal worden gered.’

Gegevens

Datum:
22 februari
Evenement Categorie: