Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

18 februari - 19 februari

APOSTEL

Pericoop 62 (I Petr 4 : 12-5:5)

Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus,

Geliefden, laat de vuurgloed onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid moogt verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan zijt gij zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u moeten lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als bemoeial. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige met moeite gered wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede. De priesters onder u roep ik ertoe op, als mede-priester en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder verschijnt, dan zult gij de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

EVANGELIE

Mc – pericoop 57 (Mc 12 : 38-44)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

De Heer zei: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die graag in plechtige gewaden rondlopen, zich op de markten laten begroeten, en in de synagogen en bij de maaltijden op de ereplaatsen willen zitten. Ze verslinden de huizen van de weduwen en bidden voor de schijn lange gebeden. Zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen!’ En toen Jezus tegenover de offerkist was gaan zitten, keek Hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist wierp. En veel rijken wierpen er veel in. En er kwam ook een arme weduwe die er twee penningen in wierp, ter waarde van een quadrans. En Hij riep Zijn leerlingen bij Zich en zei tegen hen: ‘Amen, Ik zeg u: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist geworpen dan alle anderen die er iets in hebben geworpen. Want allen hebben er van hun overvloed in geworpen, maar zij heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud.

Gegevens

Begin:
18 februari
Einde:
19 februari
Evenement Categorie: