Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

15 februari - 16 februari

APOSTEL

Pericoop 5 (I Petr 2 : 21b-3 : 9)

Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus,

Geliefden, Christus heeft voor ons geleden; Hij laat u zo een voorbeeld na, opdat gij Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen zullen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. Gij zijt kinderen van haar geworden, als gij goeddoet en u geen vrees laat aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; gij zijt immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat gij weet dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegen zult beërven.

EVANGELIE

Mc – pericoop 54  (Mc 12 : 13-17)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd stuurden de hogepriesters en de schriftgeleerden enkele Farizeeën en Herodianen naar Jezus toe om Hem op een woord te vangen. En zij kwamen en zeiden tegen Hem: ‘Meester, wij weten dat U oprecht bent en U door niemand laat beïnvloeden; want U kijkt niemand naar de ogen, maar onderricht de weg van God in waarheid. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Moeten wij betalen of niet?’ Maar omdat Hij hun huichelarij doorzag, zei Hij tegen hen: ‘Waarom stelt u Mij op de proef? Laat Mij een denarie zien.’ Zij brachten er één. En Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ Zij antwoordden Hem: ‘Van de keizer.’ Jezus zei tegen hen: ‘Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.’ En zij verwonderden zich zeer over Hem.

Gegevens

Begin:
15 februari
Einde:
16 februari
Evenement Categorie: