Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

8 februari - 9 februari

APOSTEL

Pericoop 219 (Ef 1 : 22-2:3)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs,

Broeders, God heeft alle dingen aan de voeten van Zijn Zoon gelegd en heeft Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk die Zijn lichaam is en de volheid van Hem Die alles in allen vervult. Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, gij die dood waart door de overtredingen en de zonden, waarin gij voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de zonen van de ongehoorzaamheid. Net als zij verkeerden ook wij allen eens in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en waren wij van nature kinderen van de toorn, net als ieder ander.

EVANGELIE

Mc – pericoop 48 (Mc 10 : 46-52)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd, toen Jezus met Zijn leerlingen en een vrij grote menigte uit Jericho vertrok, zat de blinde zoon van Timeüs, Bartimeüs, aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazoreeër was, begon hij luid te roepen en te zeggen: ‘Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!’ En velen snauwden hem toe, dat hij zich stil moest houden, maar hij riep nog luider: ‘Zoon van David’, ontferm U over mij! Jezus bleef staan en zei dat men hem moest roepen. Toen riepen zij de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’ Hij wierp zijn mantel af, stond op en ging naar Jezus toe. En Jezus zei tegen hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde Hem: ‘Rabboeni, dat ik zien kan!’ En Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij zien en volgde hij Jezus op de weg.

Gegevens

Begin:
8 februari
Einde:
9 februari
Evenement Categorie: