Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

4 februari - 5 februari

APOSTEL

Pericoop 216 (Ef 1 : 1-9a)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs,

Van Paulus, een apostel van Jezus Christus door Gods wil, aan de heiligen in Efeze en de gelovigen in Christus Jezus: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus
Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Hij heeft ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren, opdat wij heilig en zuiver voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, overeenkomstighet welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig Zijn rijke genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en inzicht, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte.

EVANGELIE

Mc – pericoop 25 (Mc 6 : 30-45)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd verzamelden de apostelen zich bij Jezus en vertelden Hem alles wat zij gedaan hadden en wat zij onderwezen hadden. En Hij zei tegen hen: ‘Kom met Mij mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn, en rust wat uit.’ Want er kwamen en gingen zoveel mensen, dat zij zelfs geen gelegenheid hadden om te eten. En zij gingen in een boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. En de menigten zagen hen weggaan en velen herkenden hen; en uit alle steden stroomden zij te voet daar samen en kwamen nog vóór hen daar aan en ze gingen samen naar Hem toe. Toen Jezus van boord ging, zag Hij een grote menigte en werd met ontferming over hen bewogen, want zij waren als schapen zonder herder. En Hij begon hen uitvoerig te onderrichten. En toen
het al laat geworden was, kwamen Zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: ‘Deze plaats is afgelegen en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om brood voor zichzelf te kopen, want zij hebben niets te eten.’ Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: ‘Geeft gij hun te eten.’Zij zeiden tegen Hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen en hun te eten geven?’ En Hij zei tegen hen: Hoeveel broden hebt gij? Ga eens kijken.’ En toen zij het wisten, zeiden zij: Vijf, en twee vissen.’ En Hij droeg hun op, dat zij allen groepsgewijze op het groene gras zouden gaan zitten. En zij gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig. Toen nam Hij de vijf broden en de twee vissen, Hij keek op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan Zijn leerlingen om ze aan hen uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij verzamelden de overgebleven stukken brood, twaalf korven vol, en ook wat er over was van de vissen. Het waren ongeveer vijfduizend man die van de broden gegeten hadden. En meteen daarna gelastte Hij
Zijn leerlingen aan boord van de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen naar Bethsaida, terwijl Hij Zelf intussen de menigte zou wegzenden.

Gegevens

Begin:
4 februari
Einde:
5 februari
Evenement Categorie: