Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

29 januari - 30 januari

Prokimen  toon 6 (ps. 31)
Verblijd u in de Heer en verheug u, rechtvaardigen. Zalig zijn zij wier overtredingen zijn vergeven, en wier zonden zijn bedekt.

APOSTEL

Pericoop 325 (Hebr 10 : 32-38a)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, herinner u de dagen van weleer, waarin gij, nadat gij verlicht waart, een zware lijdensstrijd hebt verdragen. Nu eens werd gij zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde gij het lot van hen die zo behandeld werden. Want gij hebt ook met mij, in mijn boeien, mee geleden en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard,
in de wetenschap dat gij voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want gij hebt volharding nodig, opdat gij, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

EVANGELIE

Mc – pericoop 41 (Mc 9 : 33-41)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

n die tijd kwam Jezus met Zijn leerlingen in Kafarnaüm. En toen Hij thuisgekomen was, vroeg Hij hun: ‘Waarover hebben jullie onderweg met elkaar gesproken?’ Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste was. Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: ‘Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn
en een dienaar van allen.’ En Hij nam een kind, zette het in hun midden, omarmde het en zei tegen hen: ‘Wie één van zulke kinderen opneemt in Mijn naam, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem, Die Mij gezonden heeft.’ En Johannes antwoordde Hem en zei: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in Uw naam demonen uitdreef, maar die ons niet volgt; en we hebben het hem belet omdat hij ons niet volgt.’ Maar Jezus zei: ‘Belet het hem niet, want er is niemand, die een krachtdaad zal doen in Mijn naam en dan kort daarna kwaad van Mij zal kunnen
spreken. Want wie niet tegen jullie is, die is vóór jullie. Want wie jullie een beker water te drinken geeft in Mijn Naam, omdat jullie bij Christus horen, amen Ik verzeker jullie, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.’

Gegevens

Begin:
29 januari
Einde:
30 januari
Evenement Categorie: