Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

26 november, 2021

Vrijdag in de 23e week na Pinksteren

APOSTEL

Pericoop 266 (I Thess 2 : 14-20)

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen,

Broeders, gij zijt navolgers geworden van de kerken Gods die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat zij gered zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren – uit het oog, niet uit het hart – hebben wij, met groot verlangen, ons des te meer beijverd om u te zien. Daarom hebben wij naar u toe willen komen (althans ik, Paulus), één- en andermaal, maar de satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekrans? Zijt ook gij dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij Zijn komst? Gij zijt immers onze heerlijkheid en vreugde.

EVANGELIE

Lc – pericoop 95 (Lc 19 : 12-28)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

De Heer vertelde de volgende gelijkenis: ‘Een man van voorname afkomst reisde naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren, gaf hun tien pond en zei tegen hen: ‘Doe er zaken mee totdat ik terugkom.’ Maar zijn landgenoten haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: ‘Wij willen niet dat deze man koning over ons is.’ En het gebeurde toen hij terugkwam, nadat hij het koningschap in ontvangst had genomen, dat hij die dienaren aan wie hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te vernemen wat ze voor zaken gedaan hadden. De eerste kwam en zei: ‘Heer, uw pond heeft tien pond opgeleverd.’ Hij zei tegen hem: ‘Goed gedaan, goede dienaar; omdat gij in het geringe trouw zijt geweest, zult gij het gezag krijgen over tien steden.’ En de tweede kwam en zei: ‘Heer, uw pond heeft vijf pond opgebracht.’ En tegen hem zei hij: ‘Gij krijgt het bestuur over vijf steden.’ Toen kwam een volgende die zei: ‘Heer, hier is uw pond, ik heb het bewaard in een doek. Want ik was bang voor u, omdat u een streng mens bent; u eist op wat u niet hebt uitgezet, en u oogst wat u niet gezaaid hebt.’ Hij zei tegen hem: ‘Met de woorden uit uw mond zal ik u oordelen, slechte dienaar. U wist, dat ik een streng man ben, die opeis wat ik niet heb uitgezet heb, en oogst wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u dan mijn geld niet naar een bank gebracht? Dan zou ik het bij mijn terugkomst met rente kunnen opvragen.’ En hij zei tegen hen die bij hem stonden: ‘Neem hem het pond af en geef het aan hem die tien pond heeft.’ En zij zeiden tegen hem: ‘Heer, hij heeft al tien pond!’ ‘Ik zeg u, aan ieder die heeft, zal gegeven worden, maar van hem, die niet heeft, zal ook wat hij heeft, afgenomen worden. En die vijanden van mij, die niet willen dat ik koning over hen ben, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.’ Nadat Hij dit gezegd had, trok Hij verder, en ging op naar Jeruzalem.

Gegevens

Datum:
26 november, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie