Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

22 december, 2020 - 23 december, 2020

APOSTEL

pericoop 310 (Hebr 4 : 1-13)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, laten wij daarom op onze hoede zijn dat niemand van u ooit blijkt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, net als indertijd aan hen. Maar het woord dat zij hoorden, heeft hún niet gebaat, omdat het niet gepaard ging met geloof toen zij het hoorden. Want wij die geloven, gaan binnen in de rust, zoals Hij gezegd heeft: Zoals Ik in Mijn toorn heb gezworen: Nooit zullen zij binnengaan in Mijn rust!
En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En God rustte op de zevende dag van al zijn werken.
En hier weer: Nooit zullen zij binnengaan in Mijn rust!
Aan de ene kant blijft onverlet dat sommigen daarin zullen binnenkomen, maar dat aan de andere kant niet zijn binnengekomen de eerste hoorders van het evangelie, door hun ongehoorzaamheid; maar Hij bepaalt wederom een zekere dag, een ‘heden’, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt – zoals zo-even gezegd is – : Heden, als gij Zijn stem verneemt,
verhard dan niet uw harten.
Want als Jozua hen had doen rusten, had God daarna niet gesproken over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan inspannen om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het Woord Gods is levend, krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. En geen schepsel is verborgen voor Zijn aanschijn, maar alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem aan Wie wij verantwoording afleggen.

EVANGELIE

Mc – pericoop 43 (Mc 10 : 2-12)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd kwamen er Farizeeën naar Jezus toe, en om Hem op de proef te stellen, vroegen ze Hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw weg te sturen. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: ‘Wat heeft Mozes u geboden?’ Zij zeiden: ‘Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar weg te sturen.’ Jezus antwoordde hun: ‘Vanwege de hardheid van uw hart heeft hij dat voor u bepaald. Maar al bij het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En de twee zullen één vlees zijn, zodat zij niet meer twee, maar één zijn. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ En thuis stelden de leerlingen Hem weer vragen daarover. En Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw wegstuurt en met een andere trouwt, pleegt overspel. En als een vrouw haar man wegstuurt en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’

Gegevens

Begin:
22 december, 2020
Einde:
23 december, 2020
Evenement Categorie: