Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

21 juli

Woensdag in de 5e week na Pinksteren

APOSTEL

Pericoop 117 (Rom 15 : 7-16)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen,

Broeders, aanvaard elkaar zoals ook Christus u aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. En ik zeg dat Christus Jezus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen, en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat:
‘Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.’ En verder zegt Hij: ‘Verblijd u, heidenen, met Zijn volk!’
En verder: ‘Loof de Heer, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken!’ En verder zegt Jesaja: ‘De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen,
op Hem zullen de heidenen hopen.’
De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat gij overvloedig zijt in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Ik ben er dan van overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf aangaande u – dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het Evangelie van God als een priester te dienen, opdat de offergave van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest.

EVANGELIE

Mt pericoop 48 (Mt 12 : 38-45)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd kwamen enigen van de schriftgeleerden en Farizeeën naar Jezus toe en zeiden: ‘Meester, wij zouden van U een teken willen zien.’ Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: ‘Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier! De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van het uiteinde der aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier! Wanneer nu een onreine geest uit een mens is weggegaan, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waaruit ik ben weggegaan; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnengegaan zijn, gaan zij daar wonen; en ten slotte is die mens er slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht gaan.’

Gegevens

Datum:
21 juli
Evenement Categorie: