Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

8 januari - 9 januari

APOSTEL

pericoop 52 (Jak 2 : 1-13)

Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus,

Broeders, heb geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en gij zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en gij zou tegen de arme zeggen: Gaat u daar maar staan, of: Ga hier zitten onder aan mijn voetbank, hebt gij dan ook niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en zijt gij zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van de wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? Gij hebt daarentegen de arme geminacht. Zijn het niet de rijken die u onderdrukken en slepen juist zij u niet voor de rechtbank? Lasteren zij niet de goede Naam, Die over u is aangeroepen? Als gij echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift:
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt gij goed. Maar als gij met aanzien des persoons handelt, begaat gij een zonde en wordt gij door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, Hij Die gezegd heeft: Gij zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Als gij dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, zijt gij toch een wetsovertreder geworden. Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen: de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.

EVANGELIE

Lc – pericoop 101 (Lc 20 : 19-26)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd wilden de hogepriesters en de schriftgeleerden Jezus meteen laten grijpen, maar zij waren bang voor het volk. Zij hadden namelijk begrepen, dat Hij met het oog op hen deze gelijkenis had verteld. En om Hem in de gaten te houden, stuurden zij spionnen, die zich voordeden als rechtvaardige mensen, om Hem op een uitspraak te betrappen, waardoor ze Hem konden overleveren aan de overheid en het gezag van de gouverneur. En zij stelden Hem deze vraag: ‘Meester, wij weten dat U juist spreekt en onderricht geeft, zonder aanzien des persoons en in waarheid onderricht geeft over de weg van God. Welnu, is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet?’ Maar Hij doorzag hun sluwe opzet en zei tegen hen: ‘Waarom stelt u Mij op de proef, toon Mij een denarie. Van wie zijn de afbeelding en het opschrift?’ Zij zeiden: ‘van de keizer.’ Daarop zei Hij tegen hen: ‘Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat God toebehoort.’ En zij konden Hem ten overstaan van het volk op geen enkel woord betrappen; zij verwonderden zich over Zijn antwoord en zwegen.

Gegevens

Begin:
8 januari
Einde:
9 januari
Evenement Categorie: