Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

25 mei

Dinsdag in de 4e week van pascha

APOSTEL

Pericoop 25 (Hand 10 : 21-33)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen ging Petrus naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toe gestuurd waren, en zei: Zie, ik ben het die gij zoekt. Wat is de reden waarom gij hier zijt? En zij zeiden: Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man, die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden om te luisteren naar wat gij te zeggen hebt. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen, en enigen van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoetkwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben zelf ook maar een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen: Gij weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden gij mij hebt ontboden. En Cornelius zei: Vier dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast, en op het negende uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij en die zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt; deze is te gast in het huis van Simon, de leerlooier, bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toe gestuurd, en gij hebt er goed aan gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig, in de tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God opgedragen is.

EVANGELIE

Jh pericoop 25 (Jh 7 : 1-13)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

In die tijd trok Jezus rond in Galilea; want Hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden Hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het Loofhutten­feest, was nabij. Zijn broers zeiden tegen Hem: ‘Vertrek vanhier en ga naar Judea, zodat ook Uw leerlingen de werken die Gij doet, kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgen, wanneer hij openlijk bekend wil worden. Als Gij deze dingen doet, maak U dan ook bekend aan de wereld.’ Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem. Jezus zei tegen hen: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen, maar voor u is de tijd altijd geschikt. De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Gaat gij maar naar dit feest; Ik ga nog niet naar dit feest, want Mijn tijd is nog niet vervuld.’ En nadat Hij dit tegen hen gezegd had, bleef Hij in Galilea. Maar toen Zijn broers opgegaan waren naar het feest, ging Hij ook Zelf naar het feest, niet openlijk maar als in het verborgen. De Joden zochten naar Hem op het feest en zeiden: ‘Waar is Hij?’ En er werd veel gemompeld over Hem onder de menigten; sommigen zeiden: ‘Hij is goed; en anderen zeiden: Nee, Hij misleidt de menigte.’ Toch sprak niemand openlijk over Hem, uit vrees voor de Joden.

Gegevens

Datum:
25 mei
Evenement Categorie: