Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

10 mei

Maandag in de 2e week van Pascha

APOSTEL

Pericoop 9 (Hand 3 : 19-26)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen zei Petrus tot het volk: ‘kom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer, en Hij de voor u voorbestemde Christus Jezus zal zenden. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alles wordt hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heer, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik;
naar Hem moet gij luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.
En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. Gij zijt kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei:
En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.
God heeft Zijn dienaar Jezus allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u te zegenen die zich afkeert van zijn slechte daden.’

EVANGELIE

Jh Pericoop 6 (Jh 2 : 1-11)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

In die tijd was er een bruiloft in Kana in Galilea, en de moeder van Jezus was daar. En ook Jezus en Zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Zij hebben geen wijn meer.’ Jezus zei tegen haar: ‘Vrouw, wat hebben ik en gij daarmee te maken? Mijn uur is nog niet gekomen.’ Zijn moeder zei tegen de bedienden: ‘Wat Hij u ook zegt, doe dat.’ Nu stonden daar zes stenen watervaten volgens de reinigingsgebruiken van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen: ‘Vul de vaten met water.’ En zij vulden ze tot aan de rand. En Hij zei tegen hen: ‘Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’ En zij brachten het. Toen nu de tafelmeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, en niet wist, waar die vandaan kwam, – maar de bedienden, die het geschept hadden, wisten het wel, – riep de tafelmeester de bruide­gom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer er goed gedronken is, dan pas de mindere, maar gij hebt de goede wijn tot nu bewaard.’ Dit heeft Jezus gedaan als begin van Zijn tekenen in Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn leerlingen geloofden in Hem.

Gegevens

Datum:
10 mei
Evenement Categorie: