Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

19 december, 2020

De heilige martelaar Bonifatius was de slaaf van een rijke Romeinse‚ Aglaïs (Aglaïda) ten tijde van Diokletiaan (284-305). Samen met zijn meesteres leidde hij een losbandig leven, waarbij hij verslaafd was aan wijn. Maar naast zijn fouten was hij een edelmoedig mens, gastvrij voor vreemdelingen en gul tegenover bedelaars. Zij werden christen en bekeerden zich ook in hun levenswandel en beoefenden strenge ascese. Aglaïs zond hem toen in 290 naar de Oriënt om relieken van martelaren te halen omdat zij een gebedsruimte wilde inrichten. Maar toen Bonifatius daar het lijden zag van de martelaren, werd hij van verlangen vervuld om zich bij hen te voegen. Hij ging naar de rechter en beleed christen te zijn. Hij werd gearresteerd en in Tarsos ter dood gebracht. Zijn reisgezellen brachten toen Bonifatius’ lichaam naar Rome: op een heel bijzondere wijze had hij zijn zending vervuld. Boven zijn relieken werd een beroemde kerk gebouwd. Aglaïs zelf leefde verder als boetelinge en stierf 13 jaar later.

De heilige Hermogenes van de Lena-rivier in Siberië. Hij begon daar als kluizenaar op een verlaten plaats aan de oever van de wijde Lena, maar tegelijk bracht hij het geloof aan de inboorlingen van die streek. Hij had hun genegenheid gewonnen en steeds meer wilden er bij hem komen wonen en zo ontstond er een klooster. In 1665 werd reeds de tweede kerk ingewijd van dit Kirenski-klooster.
Voordat deze kerk echter gereed was, werd Hermogenes ontvoerd door een groep kolonisten die hem meenemen naar de Amoer-rivier, waar in 1671 het Albazin-fort gebouwd werd. Opnieuw kwamen nu twee kloosters tot stand, waar hij vol ijver aan werkte. In 1685 werd het fort door de Chinezen ingenomen en verwoest, maar de bewoners werden vrijgelaten.
Hermogenes maakte van de gelegenheid gebruik om terug te keren naar zijn geliefd Kirenski-klooster. Daar is hij in 1690 gestorven.

De heilige martelaren Elias, Probos en Area uit Egypte, hadden zich ten dienst gesteld van de gevangen christenen, tot zij zelf in Askalon werden gearresteerd. Na zware folteringen zijn zij ter dood gebracht in 308, tijdens de grote vervolging van Maximiaan.

De heilige Bonifatius de Barmhartige, bisschop van Florence in de 6e eeuw, die alom bekend was vanwege zijn bijzondere toewijding en liefde voor de armen en ongelukkigen.

De heilige Gregorios (Gregentios), een diaken afkomstig uit Milaan en bisschop gewijd voor Zuid-Arabië, op verzoek van Elesbaan, de koning van Ethiopië, nadat deze de overwinning had behaald over de moordlustige Omiriten. Na 30 jaar missiearbeid, vooral in de hoofdstad Taphar, waar hij ook vele kerken heeft gebouwd, is Gregorios gestorven in 552.

De heilige martelaar Nemesios was een Egyptenaar die rond 250 terecht stond op de beschuldiging tot een roversbende te behoren. Toen hij zijn onschuld had bewezen werd hij zwaar gemarteld en tot de vuurdood veroordeeld omdat hij beleed een christen te zijn.
Met hem stierven 5 christensoldaten, evenals vier jongens van 15 jaar: Hero, Ater, Isidoros en Dioskoros.

Ook nog op deze dag de heilige martelaren Polyeuktos en de diaken Timotheos, in Mauretanië op de brandstapel ter dood gebracht in de 4e eeuw; Eutychios, Thessalonika en 200 mannen en 70 vrouwen; de priester Tryfon, opgehangen; Meuris en Thea, die hun belijdenis hebben gedaan in Gaza (Palestina); evenals Protasia in Senlis; Darios, Zosimas, Paulos en Secundus te Nicea; Kyriakos, Paulillos, Secundus, Anastasios, Syndimios en hun medemartelaren te Nikomedië; Hermylos en Fokas; en Kapiton, bisschop van Cherson.

Eveneens op deze dag de heilige Elias van Murom in het Holenklooster van Kiev, 1188; Gregorius, bisschop van Auxerre, 6e eeuw; Adiutor, abt van het klooster in Orléans; paus Anastasius in Rome, 4e eeuw; en aldaar ook Fausta, de moeder van de heilige Anastasia.

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

teksten samengesteld door archimandriet Adriaan – eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna – eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.

Gegevens

Datum:
19 december, 2020
Evenement Categorie: