1. Evenementen
  2. lezingen van de dag

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

6e Zondag na Pinksteren - Uitdraging van het Eerbiedwaardige Hout van het Levenschenkende Kruis Prokimen  toon 5 (ps 11) Gij, Heer, bewaar en behoed ons tegen dit geslacht tot in alle eeuwigheid. Red mij, Heer, er is geen heilige meer: de waarheid wordt zeldzaam onder de kinderen der mensen. APOSTEL Pericoop 110 (Rom 12 : 6-14) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, wij hebben verschillende genadegaven, ieder naar de genade, die ons gegeven is: profetie, naar de mate van het geloof; dienstbetoon, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt,…