Archieven Evenementen

  1. Evenementen
  2. lezingen van de dag

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 60 (I Petr 3 : 10-22) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Geliefden, wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen, als…

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 61 (I Petr 4 : 1-11) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Geliefden, omdat Christus dus in het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven genoeg tijd verspild met wat de heidenen graag doen: losbandigheid, wellust, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei verwerpelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt…