1. Evenementen
  2. lezingen van de dag

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Dinsdag in de vijfde week van de Grote Vasten - Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers: LEZING IN HET ZESDE UUR Jesaja 40,18-31 Lezing uit de profetie van Jesaja, Zo spreekt de Heer: met wie zoudt gij de Heer willen vergelijken, of welke vergelijking zoudt gij op Hem willen toepassen? Maakt de vakman soms niet een beeld, of smelt de goudsmid soms geen goud, en vergult het? En…