1. Evenementen
  2. lezingen van de dag

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

18e zondag na Pinksteren Prokimen  toon 1 (ps 32) Moge, Heer, Uw barmhartigheid over ons komen zoals wij op U gehoopt hebben. Rechtvaardigen, juich in de Heer; de oprechten past lofzang. APOSTEL Pericoop 188 (II Cor 9 : 6-11) Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs, Broeders, wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie overvloedig zaait, zal ook overvloedig oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in…