1. Evenementen
  2. heiligen van de dag

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Heiligen van de dag

Begin Moeder Gods-vasten Uitdraging van het eerbiedwaardige Hout van het levendmakende Kruis. In de benauwde hitte van de zomer kwam het in de grote stad Konstantinopel bijna ieder jaar tot een uitbarsting van pest-achtige besmettelijke ziekten. Daarom werd de reliek van het Heilig Kruis gedurende twee weken in processie door de stad gedragen, van de ene kerk naar de andere. Op de eerste dag wordt de kleine Waterwijding gedaan, na de Heilige Liturgie, zo mogelijk in de vrije natuur. In de Metten na de Grote Doxologie de Kruisverering. De heilige 9 martelaren van Perge: Alexandros, Attios, Eukleos, Katounos, Kyndeos, Kyriakos, Leontios, Mineon…