Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

25 januari

APOSTEL

Jak 3 : 11-4 : 6

Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus,Broeders, laat soms een bron uit dezelfde opening zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer gij echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? Gij verlangt naar iets en krijgt het niet. Gij benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. Gij maakt ruzie en voert strijd, gij krijgt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt wel, maar ontvangt niet, omdat gij verkeerd bidt, gij wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Overspelige mannen en vrouwen, weet gij dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt gij dat de Schrift tevergeefs zegt:De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst?Hij echter geeft des te meer genade. Daarom staat er: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.

EVANGELIE

Mk 11 : 22-26

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,De Heer zei: ‘Heb geloof in God. Amen, Ik verzeker jullie: Wanneer iemand tegen deze berg zou zeggen: “Hef je op en werp je in zee”, en niet zou twijfelen in zijn hart, maar geloven dat wat hij zegt zal gebeuren, dan zal gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik jullie: Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen. En wanneer je staat te bidden, vergeef het dan als je iets tegen iemand mocht hebben, opdat jullie Vader Die in de hemelen is, ook jullie je overtredingen vergeeft. Maar als jullie niet vergeven, zal ook jullie Vader Die in de hemelen is, jullie overtredingen niet vergeven.’

Gegevens

Datum:
25 januari
Evenement Categorie: