Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Today
Hele dag

Lezingen van de dag

Zaterdag in de 24e week na Pinksteren APOSTEL II Kor 11 : 1-6 Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs, Broeders, als gij van mij maar een beetje onverstand zou verdragen; maar dat verdraagt gij ook van mij! Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een ongerepte maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de oprechtheid tegenover Christus. Want…

Heiligen van de dag

De heilige lnnokentios, de eerste bisschop van Irkoetsk. Hij is gestorven op 26 november 1731 en wordt herdacht op de dag van zijn heiligverklaring, 9 februari (1805). De heilige Alypios de Styliet was geboren te Adrianoupolis in Frygië. Toen hij drie jaar oud was, stierf zijn vader, en Alypios werd toevertrouwd aan bisschop Theodoros om opgevoed te worden in de dienst van de kerk. Hij toonde zich zo begaafd, en tegelijk zo toegewijd, dat hem steeds meer zaken die met het bestuur van het bisdom te maken hadden, werden overgelaten. Zodra hij oud genoeg was, werd hij diaken gewijd, en vol ijver kweet…