Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

8e Zondag na Pinksteren - De Broodvermenigvuldiging APOSTEL I Kor 1 : 10-17 Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs, Broeders, in de Naam van onze Heer Jezus Christus, roep ik u op om allen eensgezind te zijn in uw spreken, om scheuringen te vermijden, om hecht aaneengesmeed één van denken en één van overtuiging te zijn. Want door de huisgenoten van Chloë is mij over u bekendgemaakt, mijn broeders, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dat de één zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en…

Heiligen van de dag

De heilige Hor (Oor) begon zijn monniksleven in de Sketis en behoorde weldra tot de meest geroemde oudvaders. Ook de bekende abba Sisoë was een van zijn leerlingen. Van hem werd gezegd: “Nooit heeft hij een onwaar woord gesproken, nooit heeft hij met heftigheid gesproken, nooit heeft hij iemand verwijten gemaakt, en nooit heeft hij iets gezegd zonder noodzaak”. Over zichzelf zei hij dat hij zich als lager staand beschouwde dan alle mensen waarmee hij in aanraking kwam. Deze geesteshouding beval hij ook aan anderen aan als de zekerste weg tot onderlinge liefde en het vermijden van zelfverheffing, die ons van…