Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Zaterdag in de 2e week na Pinksteren APOSTEL Rom 3 : 19-26 Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen, opdat elke mond gesnoerd wordt en de hele wereld onder het oordeel staat voor God. Daarom zal op grond van het naleven van de wet geen sterveling voor Hem gerechtvaardigd worden, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Maar nu is buiten de wet Gods gerechtigheid geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd:…

Heiligen van de dag

De heilige Dionysios en Dometios van het Dionysiou-klooster op de Athos. Dionysios was afkomstig uit Koritsa in Albanië. Hij werd monnik in Konstantinopel, later ging hij als kluizenaar wonen op de Athos. Een steeds terugkerende droom riep hem op om op die plaats een klooster te bouwen ter ere van de heilige Joannes de Voorloper. Dionysios ging naar zijn broer, de bisschop van Trapezund, zelf een vroegere Athos-monnik, om hulp. Deze introduceerde hem bij keizer Alexios Komnenos, die hem geld schonk en een goudbul, een keizerlijke oorkonde waarin de rechten van het klooster beschreven zijn, en die nog steeds als een kostbare…

Heiligen van de dag

De heilige Fotios, metropoliet van Kiev, was een Griek uit Morea, die in 1408 aan het hoofd werd geplaatst van de Kerk van Rusland. Dit ambt heeft hij meer dan twintig jaar met grote toewijding vervuld, waarbij hij vooral te strijden had tegen de ketterij der Strigolniki, en steeds weer betrokken werd in de onderlinge twisten der verschillende russische vorsten. Hij is gestorven in 1431. De heilige Juvenalis, patriarch van Jeruzalem, verdedigde de Orthodoxie op de concilies van Efese en Chalcedon, tegen de verschillende ketterijen welke in die tijd het openbare leven beheersten. Hij heeft daarvoor allerlei vervolging en ballingschap moeten doorstaan…