Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Maandag in de 5e week van Pascha APOSTEL Hand 12:12-17 Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen toen het tot Petrus doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje, dat Rhodé heette, naar toe om te horen wie er was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij…

Heiligen van de dag

De heilige Michaël de Belijder, bisschop van Synnada. Vanaf zijn kindertijd was hij aan de dienst van. God toegewijd. Hij leefde als kluizenaar, samen met de heilige Theofylaktos van Nikomedië. Op hun gebed was er een einde gekomen aan een tijd van noodlottige droogte. Patriarch Tarasos wijdde Michaël tot bisschop voor Synnada, en ook deze taak nam hij op zich met hart en ziel. Hij nam deel aan het 7e oecumenisch Concilie van 787, dat gewijd was aan de ikonenverering. Ook werd hij als afgezant gezonden naar Kalief Haroen al-Rasjid om vredesonderhandelingen te voeren. Onder de ikonoklast-keizer Leo de Armeniër werd Michaël…